Spring til hovedindhold

Forslag

Operationskoordinatorer til målretning og styring

Søborg, Politiets Efterretningstjeneste

OTC: Vores teknik – altid et skridt foran

Vil du helt tæt på PET’s hemmelige indhentningsoperationer, og kan du lide at være bindeled og bevare overblikket - også når det går stærkt?
Har du lyst til at arbejde med operationer inden for bl.a. kontraterrorisme og kontraspionageområdet?
Vil du være med til at gøre en kæmpe forskel for Danmarks sikkerhed?
Så har vi et helt unikt job til dig!

Om stillingen
Som operationskoordinator i Operativt Teknisk Center har du specialviden og indblik i OTC’s komplette tekniske formåen og bringer de tekniske og digitale kapaciteter i spil når der er bud efter dem til PET’s operationer.

Til daglig er det operationskoordinatoren, som modtager vores rekvirenters forespørgsler om behov for indhentning og herefter faciliterer den videre operationsplanlægning. Det er derfor vigtigt at du er god til at kommunikere, prioritere, kvalitetssikre, planlægge og taske til de enkelte operationer.

Mere konkret er du en slags forbindelsesofficer. Det er dig som afholder møder med rekvirenterne og får undersøgt og kortlagt hvilken effekt de ønsker af operationerne. Derefter faciliterer du processen mellem rekvirenten og de af OTC’s medarbejdere der skal udføre en bestemt indhentningsoperation. Undervejs er det din opgave hele tiden at have overblikket over hvem der er eksperter på hvilke områder i OTC, så du kan sammensætte det rette team til operationen. Når operationen er udført giver du OTC’s medarbejdere og kunder feedback på operationerne og forestår debriefinger. I hverdagen er det vigtigt, at du proaktivt samler op på rekvirenternes behov, så disse kan blive implementeret i OTC som fremtidige kapaciteter.

Du har med andre ord en stor del af ansvaret og er helt afgørende for om PET’s tekniske operationer bliver gennemført succesfuldt!

Du indgår i et mindre team af operationskoordinatorer på OTC’s operative koordineringskontor. Kontorets opgaver er udover målretning og operationsstyring også at være OTC’s naturlige omdrejningspunkt og single-point-of-contact for eksterne og interne samarbejdspartnere. Kontoret har derudover også en administrativ opgaveportefølje.

Alle operationskoordinatorer i OTC er ansvarlige for at opretholde overblikket over centrets operative beredskab og igangværende operationer, og derfor indgår du også lejlighedsvis i OTC’s vagtordning, som er besat 24-7, da PET aldrig holder lukket, og operationer kan opstå ud af det blå.

Om dig
Den ideelle kandidat har erfaring med operationer fra forsvaret eller politiet, gerne som tidligere operationskoordinator eller en tilsvarende stilling.

Du må meget gerne have fagligt kendskab til enten kontraterrorisme- (CT) eller kontraspionageområdet (CI) da du kommer til at indgå i operationer på begge fagområder.

Det er afgørende, at du har et naturligt drive og en nysgerrighed ift. at tilegne dig viden om OTC’s indhentningsteknologier, så disse kan bringes i spil i PET’s operationer.

I dagligdagen er det også vigtigt, at du er proaktiv, omstillingsparat, initiativrig og kan holde mange bolde i luften samtidig og stadig bevare overblikket. Det er derfor kun en fordel hvis du er vant til at disponere og prioritere mellem vigtige sager og måske har erfaring med at arbejde i en politisk drevet organisation.

Da du i din hverdag har en stor kontaktflade, forventer vi at du kan formidle et budskab både på skrift og i tale på et højt professionelt niveau og med en diplomatisk tilgang. Det er en forudsætning at du behersker engelsk på skrift og i tale.

Som medarbejder i PET og i særdeleshed som operationskoordinatorer i OTC, skal du være sikkerheds-bevidst og have stor forståelse for at dit arbejde er særdeles sensitivt af karakter, da det er helt afgørende for PET’s operative virke. I forbindelse med operationer kan det lejlighedsvis være påkrævet at arbejde på skæve tider af døgnet eller at du med kort varsel vil kunne omlægge din arbejdsdag.

Som person skal du have gode sociale kompetencer, være proaktiv og rummelig af natur.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat efter gældende relevant overenskomst.

Stillingen ønskes besat pr. 1/9 2021.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad af diskretion. Det betyder, at ligesom vi ikke fortæller nogen, at du har søgt et job hos os, bedes du tilsvarende ikke dele denne oplysning med nogen.

Ved eventuel ansættelse vil du modtage yderligere vejledning omkring fortrolighed.

Kontakt

Inden du søger stillingen, skal du læse mere om jobbet i den uddybende stillings- og kapabilitetsbeskrivelse på følgende link:

https://www.pet.dk/Publikationer/~/media/Rekruttering2021/Mlretteroks08094pdf.ashx

Vi forventer at afholde samtaler i uge 27 og 28.

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 15.00 på 3068 5152 for yderligere information.

Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling.

Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 28. juni 2021
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.