Spring til hovedindhold

Forslag

Konsulenter eller fagkoordinatorer til projekt- og administrationskontoret i Facility Management i PET

Søborg, Politiets Efterretningstjeneste

Projekt- og administrationskontoret i Facility Management er en etableret enhed, der gentænkes for at sikre endnu bedre bygningsdrift i PET. Teamets primære opgaver omhandler ledelse på byggeprojekter, styring af andre anlægsprojekter, løbende bygningsvedligeholdelse og renoveringsprojekter samt prognosticering af bygningsmassens dimensionering ift. pladsbehov, løbende interne flytninger samt anden administration af bygningsmassen.

Vi tilbyder en central rolle som konsulent i projekt- og administrationskontoret i Facility Management. Der rekrutteres flere konsulenter til kontoret og teamet sammensættes med blik for, at den samlede opgave løftes effektivt og med høj kvalitet. Der er derfor gode muligheder for at sætte sit eget præg på jobbet, hvis du matcher én eller flere af de beskrevne kapabiliteter i annoncen og stillingsbeskrivelsen. Alt efter kompetencer kan rollen blive som fagkoordinator.

Vi tilbyder dig en række spændende opgaver indenfor bygningsdrift og –udvikling. De konkrete opgaver sammensættes efter kompetencer, erfaring og faglig interesse, men projekt- og administrationskontoret skal samlet sikre den faglige koordinering af hele PET’s bygningsdrift, -vedligeholdelse og -udvikling, styring af anlægsprojekter og koordinere interne flytninger med fokus på at bygningsmassen udnyttes bedst muligt og understøtter PET’s primære sikkerheds- og efterretningsopgaver.

Endelig tilbyder vi et fællesskab med mange forskellige fagligheder, som hver dag arbejder for at sikre Danmarks og Rigsfællesskabets sikkerhed. Du får en masse dygtige kollegaer, der vil se frem til at samarbejde med dig og skubbe til din udvikling, ligesom de forventer, at du gør det samme ved dem. I PET investerer vi i at udvikle og dygtiggøre vores ledere såvel som vores medarbejdere.

Om dig
Vi rekrutterer flere medarbejdere og sammensætter teamet ud fra en samlet vurdering af kvalifikationer og kompetencer. Vi forventer derfor ikke, at du besidder samtlige kapabiliteter, men, hvis du kan genkende din profil i én eller flere af nedenstående, hører vi meget gerne fra dig:
• Erfaring med Facility Management/bygningsdrift i en dynamisk bygningsmasse.
• Erfaring med planlægning, styring, koordination og eksekvering af interne flytninger.
• Projektledelseserfaring indenfor ét eller flere af projekt- og ledelseskontorets arbejdsområder.
• Erfaring med – og gerne faglig ledelse indenfor - Facility Management.
• Kendskab til og interesse for digitalisering af bygningsdrift fx Smart Building Technology, Building Information Modeling mv.

Vi byder din dedikation, din idérigdom og dine gode samarbejdsevner velkommen. Du skal også bruge din gode dømmekraft til at træffe de rette valg og være robust, når vilkårene omkring dig ændres. PET er en aktiv del af samfundet, hvorfor din nysgerrighed på omverdenen og nye opgaver er gode forudsætninger for at lykkes. Fastholder du samtidig en positiv tilgang, ser muligheder og gennemskuer hurtigt nyt, så falder du helt sikkert godt til.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat efter gældende relevant overenskomst.
Stillingen ønskes besat pr. 1.10.2021.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad af diskretion. Det betyder, at ligesom vi ikke fortæller nogen, at du har søgt et job hos os, bedes du tilsvarende ikke dele denne oplysning med nogen.

Ved eventuel ansættelse vil du modtage yderligere vejledning omkring fortrolighed.

Kontakt

Inden du søger stillingen, skal du læse mere om jobbet i den uddybende stillings- og kapabilitetsbeskrivelse på nedenstående link. Du skal kopiere linket og sætte det ind i browseren.

https://www.pet.dk/Publikationer/~/media/Rekruttering2021/ProjektkontorStillingsogkapabilitetsbeskrivelsepdf.ashx

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på mange og torsdage mellem kl. 08.00 og kl. 10.00 på 23 60 78 98 for yderligere information.

Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 30. juli 2021
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.