Spring til hovedindhold

Forslag

Kvantitativ analytiker til Nationalt Efterforskningscenter

Glostrup, Rigspolitiet, Politiområdet

Vil du være med i en forandringsproces, hvor politiet i fremtiden skal arbejde mere analysebaseret? Er du samtidig drevet af at lave en god kvantitativ analyse, der giver samfundsmæssig mening? Så læs nærmere her.

Et skiftende kriminalitetsbillede stiller større krav til politiets evne til at være på forkant med nye tiltag inden for forebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse. Som analytiker i Nationalt Efterforskningscenter (NEC) skal du sammen med dine kollegaer være med til at underbygge og kvalificere politiets regionale og nationale prioriteringer.

I Efterretningsanalyse er vores primære opgave at levere analyser, der giver et bedre vidensgrundlag for beslutningstagning indenfor efterforskningsområdet i politiet

Du udarbejder skarpe analyser og rapporter
Du arbejder ofte sammen med en eller flere kollegaer om dine analyser, og du bidrager til at formidle analysens resultater til alle niveauer i organisationen – ikke mindst den øverste ledelse i politikredsene og Rigspolitiet.

Du udarbejder og leverer bl.a. trendanalyser, temarapporter, strategiske analyser og anbefalinger. Uanset typen af produkt har vi fokus på, at vores produkter og anbefalinger skal kunne bruges til at forbedre politiets kerneydelser.

Dine analytiske resultater og anbefalinger er med til at kvalificere politiets beslutningsprocesser og prioriteringer, ligesom de vil få indflydelse på den måde, hvorpå politiet forebygger, forhindrer og bekæmper kriminalitet. En del af det, vi laver, indgår også som vidensgrundlag i lovforberedende arbejde.

Den rette analytiker til jobbet
Vi forventer, at du har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i f.eks. sociologi eller statskundskab eller at du har tilsvarende kompetencer. Vi forventer, at kvantitative analyser og metoder har fyldt en del i din uddannelse og i dit hidtidige arbejde. Hvis du er nyuddannet forventer vi, at dit speciale afspejler dine kvantitative metodekompetencer.

Som person udviser du fleksibilitet i opgaveløsningen og har det godt med, at have flere analyser i gang på samme tid. Du er imødekommende, har drive og kan lide at samarbejde med forskellige fagligheder. Du har forståelse for og evner at være en teamplayer i en politisk styret organisation.

Din troværdighed og dine kommunikative evner er vigtige, da du ofte vil få ansvaret for at præsentere de analytiske resultater, hvorfor du forstår at tilpasse dine leverancer og budskaber til modtageren.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Politiområdet, Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til jobbets indhold, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Ole Gregersen på telefon 25650551. Du kan finde generel information om politiet og politiet som arbejdsplads på www.politi.dk.

Du bedes vedhæfte dit eksamensbevis og en publikation, hvor du har brugt dine kvantitative metodiske kompetencer. Det kan f.eks. være dit kandidatspeciale, en artikel, et notat eller lignende.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde 1. samtaler tirsdag den 26. februar 2019 og 2. samtaler mandag den 4. marts 2019.

Ansøgningsfrist: 18. februar 2019
Søg stillingen

Politiområdet
Politiområdet består af cirka 700 medarbejdere med akademisk, politimæssig eller administrativ baggrund. Vi understøtter politikredsene med specialistkompetencer, driver forretningsudviklingsprojekter og løser desuden juridiske, strategiske og retningssættende opgaver. Politiområdet koordinerer blandt andet indsatserne mod rocker- og bandemiljøer, driver det nationale cyber crime center og de kriminaltekniske laboratorier samt har det overordnede ansvar for politiets beredskabs- og færdselsindsats. Politiområdet er organiseret i fem politifaglige enheder: Nationalt Forebyggelsescenter, Nationalt Færdselscenter, Nationalt Udlændingecenter, National Efterforskningsafdeling og National Beredskabsafdeling.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Nej tak til cookie