Spring til hovedindhold

Forslag

ETL-udvikler med stærk data- og forretningsforståelse

Hvidovre, Koncern IT, Rigspolitiet

Vil du være med til at løfte politiets it til et nyt niveau, og samtidig blive en del af en it-afdeling i rivende udvikling? Du har nu muligheden for at få en central rolle og få opgaver på tværs af politiet, hvor du kommer til at arbejde med en lang række forskellige forretningsområder.

Din nye arbejdsplads
Mange spændende opgaver står i kø for at blive omsat til værdi for politiforretningen. I forlængelse heraf er der en stigende efterspørgsel efter effektivisering af processer og sagsgange, hvor vores formål er at udvikle og understøtte processen gennem flytning og sammenstilling af data.

Som udvikler er du en del af sektionen Data Management. Du er en del af et team af erfarne kollegaer, som vægter samarbejde, faglige udfordringer, vidensdeling og professionalisme højt. I vores arbejde med at udvikle løsninger til politiet, bruger vi de nyeste teknologier i samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Som udvikler er du med i hele ETL-processen fra analyse og design til udvikling og implementering samt forvaltning af de udarbejdede ETL-jobs. Du sikrer den nødvendige integration og konsolidering af data på tværs af underliggende systemer, således at de relevante interessenter kan tilgå og anvende systemer og data. I din hverdag navigerer du i et komplekst it-landskab og arbejder bredt med forskellige værktøjer såsom Informatica PowerCenter, QlikView og MS SQL Serverplatformen. Du indgår desuden i tværfaglige projektgrupper, hvor du bidrager med den nødvendige ekspertise til udviklingen af nye og eksisterende løsninger til politiet.

Du er således en vigtig brik i både den operationelle og strategiske opgaveløsning, hvor du blandt andet bidrager til opbygningen af et center of excellence og udviklingsmetoder inden for Data Warehousing.

Vores forventninger til dig
Vi forestiller os, at du har en relevant it-teknisk uddannelse og gerne suppleret med en ITIL-certificering. Alternativt har du en anden uddannelsesmæssig baggrund med indsigt og forståelse for det it-tekniske område gennem flere års praktisk erhvervserfaring. Vi ser gerne, at du har minimum tre års erfaring inden for Data Warehouse.

Analyse og design af Data Warehouse-løsninger falder dig naturligt, du navigerer fortroligt på forskellige database- og integrationsteknologier og du har erfaring med et eller flere rapporteringsværktøjer. Du har en struktureret tilgang til opgaveløsning, hvor du trives med at varetage både nye og eksisterende løsninger i overensstemmelse med standarder og best practice. Du motiveres af at have ansvaret for god planlægning, dokumentation og overdragelse, hvor du sikrer den nødvendige kvalitet gennem hele processen. Dertil er du nysgerrig efter at lære nye metoder og blive udfordret på det, du kender.

Personligt er du energisk og lydhør i samarbejdet med andre og du trives med at skabe gode relationer og samarbejde på tværs. Du kan lide rollen som formidler eller ”oversætter” af it-teknisk viden til forskellige faggrupper. Du kommunikerer på et højt fagligt niveau på dansk, både på skrift og tale. Tilligemed behersker du engelsk på et it-teknisk niveau, både mundtligt og skriftligt.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og akademikere i staten.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiets Koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder John Anker Møller på telefon 91 35 76 52. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Alle dokumenter skal være i pdf-format.

Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 28. februar og 2. samtaler d. 8. marts 2019.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 13. februar 2019
Søg stillingen

Koncern IT
Cirka 430 medarbejdere i Koncern IT udvikler og driver it-systemer for politiets omkring 15.000 ansatte, heraf 11.000 polititjenestemænd. Vi styrer it-projekter, udvikler softwareløsninger og sikrer med drift og support, at it-understøttelsen hjælper politiforretningen med at forebygge og forhindre kriminalitet.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Nej tak til cookie