Spring til hovedindhold

Forslag

Erfaren konsulent til forebyggelse og analyse i det landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet

København, Københavns Politi

Vær med til at knække kurven for et voksende samfundsmæssigt problem, som en del af politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK). Synes du, at design af forebyggelsesindsatser, analyser og udviklingsprojekter lyder spændende, og motiveres du af at implementere løsninger, der virker i praksis? Så læs mere her.

Om LCIK
LCIK er et nyt landsdækkende center, der har til formål at styrke indsatsen mod it-relateret økonomisk kriminalitet. Centeret er placeret i Københavns Politi og består af:

- Afdelingen for indledende efterforskning, herunder fire sektioner som varetager anmeldelse, visitation og indledende efterforskning af både borger- og virksomhedsrettet it-relateret økonomisk kriminalitet.
- Sektionen for forebyggelse og analyse, som varetager forebyggelsesinitiativer, analyser og udvikling af processer og projekter på tværs af kredsene i Dansk Politi.

Vi søger en erfaren akademisk medarbejder, som skal være med til at gennemføre analyser og forebyggelsesinitiativer samt drive projekter og opbygge frugtbare relationer med vores interne og eksterne samarbejdspartnere.

Din nye hverdag
Du indgår blandt centerets cirka 50-60 medarbejdere bestående af politiuddannede efterforskere, anklagere, akademikere og administrativt personale, som alle arbejder med at efterforske og forebygge forbrydelser i sager om it-relateret økonomisk kriminalitet. Helt præcist er du tilknyttet Sektionen for forebyggelse og analyse og indgår i et fagligt fællesskab, der varetager sektionens opgaveportefølje bestående af blandt andet projektledelse, projektunderstøttelse og implementering af udviklings- og forebyggelsesprojekter, som bl.a. løses i samarbejde med Rigspolitiet, politikredsene og eksterne samarbejdspartnere.

Herudover er opgaverne udvikling af nye metoder og koncepter, der kan styrke forebyggelsesindsatsen, dokumentation og evaluering af indsatser, udarbejdelse af landsdækkende koncepter samt gennemførelse af analyser, der kan vise tendenser og kriminalitetsmønstre på området. Derudover er kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere samt udarbejdelse af præsentationer og formidling af resultater af analyser til forskellige målgrupper også en del af sektionens opgaveportefølje.

I din ansøgning bedes du beskrive hvilke opgaver, som du brænder særligt for, og hvor du ser, at dine kompetencer kan bringes bedst i spil.

Vi tilbyder en hverdag med udfordrende arbejdsopgaver, hvor du er med til at gøre en forskel i bekæmpelsen af it-relateret økonomisk kriminalitet. Du bliver en del af en spændende politisk organisation, der løfter samfundsrelevante opgaver under stor politisk bevågenhed.

Vores nye kollega
Du har en relevant akademisk kandidatuddannelse, fx sociologi, antropologi, statskundskab, kriminologi eller en anden relevant uddannelse. Vi forestiller os, at du har flere års relevant erhvervserfaring, gerne som projektleder med veludviklet politisk tæft.

Du er den rette til jobbet, hvis du arbejder struktureret og selvstændigt i opgaveløsningen samt har et stort drive for at skabe resultater. Du ser mulighederne i at arbejde tværfagligt og motiveres af en alsidig hverdag med spændende udfordringer. Din faglige nysgerrighed kommer bl.a. til udtryk ved, at du bygger varige og stærke relationer med interne og eksterne samarbejdspartnere mhp. at sætte forebyggelse på dagsordenen.

Du har stor erfaring med procesfacilitering og projektstyring samt evner at samle samarbejdspartnere om et fælles mål. Du besidder gode kommunikationsegenskaber, både skriftligt og mundtligt, og har gerne kendskab til grafisk arbejde.

Derudover har du stærke metodiske og analytiske evner, hvor du kan arbejde med store datasæt og se sammenhænge og mønstre på tværs af forskellige former for kvalitativ eller kvantitativ data. Det er en fordel, hvis du har kendskab til programmering.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Dit arbejdssted bliver Københavns Politi, og fysisk har LCIK til huse: Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Vil du høre mere om os og om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Sanne Larsen på mail: SLA039@POLITI.DK (mailen kan IKKE anvendes til ansøgninger). Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Samtaler forventes afholdt i uge 27-28.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 19. juni 2019
Søg stillingen

Københavns Politi er Danmarks største politikreds med ansatte fordelt på politiuddannede medarbejdere, administrative medarbejdere, jurister, akademikere og servicemedarbejdere. Vi varetager en lang række funktioner, der har afgørende betydning for byens sikkerhed og borgernes tryghed. Det stiller særlige krav til vores ca. 3.200 medarbejdere, der skal løfte denne centrale samfundsopgave.

Afvis cookies