Spring til hovedindhold

Forslag

Sektionsleder til Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat i vest

Aarhus, Rigspolitiet, Koncernstyring

Vil du være med til at videreudvikle et nyt og landsdækkende sekretariat, som er en vigtig brik i indsatsen for at få kriminalitetstruede unge på ret køl? Kan du lede både jurister og administrativt personale i en travl hverdag? Så er du måske vores nye sektionsleder i Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat i vest (Aarhus).

I vores nyetablerede sekretariat er vi 20 jurister og otte administrative kolleger samt fire studenter. Tilsammen betjener vi Ungdomskriminalitetsnævnet i hele landet. Vi har kontorer i henholdsvis København, Næstved, Aarhus og Fredericia.

Som vores nye sektionsleder går du forrest i videreudviklingen af sekretariatet og agerer fagligt fyrtårn på mange forskelligartede opgaver. Du er en væsentlig brik i implementeringen af ungdomskriminalitetsreformen, der skal forebygge kriminalitet blandt 10-17-årige. Du bliver en del af et juridisk miljø og har sammen med sekretariatschefen og sektionslederen i sekretariatet i øst ansvar for at udvikle sekretariatet og det kollegiale og faglige fællesskab på tværs af sekretariatets lokationer.

Din rolle og arbejdsopgaver
Din rolle er bl.a. at være personaleleder i Aarhus og Fredericia for otte jurister, fire administrative medarbejdere og to jurastuderende. Personaleledelsen sker i et tæt samarbejde med sekretariatschefen og sektionslederen i øst. Du er ansvarlig for, at opgaverne i sekretariat løses effektivt og professionelt. Du sikrer den nødvendige prioritering og visitation af opgaverne. Du yder faglig sparring og foretager kvalitetssikring af sekretariatets arbejde og leverancer.

Du er fagligt ansvarlig for en række fagområder og understøtter den samlede opgavevaretagelse i hele sekretariatet, herunder ved kvalitetssikring af forhandlingsprotokoller og afgørelser, udarbejdelse af årsberetning, deltagelse i arbejdsgrupper og projekter, besvarelse af folketingsspørgsmål, udarbejdelse af retningslinjer, undervisning og understøttelse af nævnets behov for juridisk bistand gennem et tæt tværgående samarbejde. Du vil i det daglige bl.a. samarbejde med forebyggelsesenhederne i politiet, kommunerne og den nye ungekriminalforsorg. Du vil også ved behov skulle indtræde i rollen som sagsbehandler og møde som sekretær i nævnsmøder.

Vores kultur og struktur understøtter et stærkt fagligt miljø og lægger op til faglig sparring og tæt samarbejde i et positivt arbejdsmiljø. Heri er det vigtigt, at du bidrager til et frugtbart og konstruktivt samarbejde i ledelsen på tværs af de fire lokationer, så vi sammen opfylder ambitionerne om udviklingen af hele sekretariatet.

Vores forventninger
Vi forventer, at du er uddannet jurist kombineret med flere års erfaring med behandling af konkrete og generelle sager samt med deltagelse i projekter. Din faglighed og dine forvaltningsretlige kompetencer er i top, og du evner hurtigt at sætte dig ind i komplicerede sager og identificere relevante problemstillinger. Har du direkte kendskab til og erfaring med nævnsbetjening, besvarelse af folketingsspørgsmål, udarbejdelse af juridiske notater, behandling af sociale sager eller klagesagsbehandling i sager om udsatte børn og unge el.lign., er det en fordel. Det vil være en klar fordel, at du har erfaring fra politi- eller anklagemyndighed.

Det er afgørende, at du har ambitioner om at være en god personaleleder og løbende at udvikle dig som leder. Vigtigst er det, at du har personlig integritet og faglig gennemslagskraft samt lyst til at lære fra dig og er god til at motivere dine medarbejdere.

Du er som person kendetegnet ved at koordinere, skabe overblik og arbejde struktureret og løsningsorienteret – også når det går stærkt. Du får mange forskellige samarbejdsflader, både internt og eksternt, og det kræver, at du er god til at skabe netværk og generelt trives med tværfagligt samarbejde, herunder løbende skriftlig og mundtlig dialog med samarbejdspartnerne.
Du har særdeles gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner. Samtidig har du flair for og lyst til at bidrage til udvikling af gode processer og er i stand til at få dem til at fungere i praksis.

Du trives med at arbejde i en organisation, der har stor politisk bevågenhed, og du har en veludviklet politisk forståelse. Det er vigtigt, at du ønsker at virke på en landsdækkende arbejdsplads, der er etableret på flere adresser, og hvor fleksibilitet, kommunikation over afstande og rejseaktivitet er en del af den daglige opgaveløsning.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation og bliver indplaceret som chefkonsulent.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med tjenestested i Aarhus. Det forventes dog, at du også møder jævnligt i Fredericia, og at du også efter behov deltager i møder og opgaver på lokationerne i København og Næstved.

Du løser til tider opgaver, der kræver rejseaktivitet med kort varsel, ligesom der generelt må forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med arbejdet, hvorfor det vil være en fordel med et kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Marianne Schmidt på tlf. 2124 3281. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede ansøgere til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 38. Samtalerne afvikles i Aarhus.

Ansøgningsfrist: 2. september 2019
Søg stillingen

Politisk fokus på ungdomskriminalitet
Regeringen indgik i juni 2018 en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådte i kraft den 1. januar 2019. Som led i aftalen er oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn, som skal træffe afgørelse i sager om børn og unge, som er mistænkt eller dømt for at have begået alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Nævnet skal sikre en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til den unge i form af både forbedringsforløb og straksreaktioner, som er af opdragende og så vidt muligt også genoprettende karakter. Det er bestemt i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, at politiet skal stille sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Du kan læse mere om Ungdomskriminalitetsnævnet og sekretariatet i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet samt på nævnets hjemmeside, www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Afvis cookies