Spring til hovedindhold

Forslag

Er teknikken bag telekommunikation din hjemmebane? - Genopslag

Glostrup, Rigspolitiet, Politiområdet

Brænder du for at gøre en forskel inden for it-efterforskning i politiet? Vil du bruge din solide viden om teknikken bag telekommunikation til at understøtte politiets efterforskende arbejde samt sikre drift og vedligeholdelse af politiets efterforskningssystemer? Så har vi muligvis jobbet til dig.

Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) hører under Politiområdet i Rigspolitiet, hvor vi har ansat medarbejdere med såvel politi- som it-faglige baggrunde. Vi er et dynamisk team, som komplementerer hinandens faglige spidskompetencer inden for et bredt it-felt. Du er organisatorisk tilknyttet Teledatasektionen, som består af 20 medarbejdere, men er i dagligdagen i dialog med mange kolleger på tværs af dansk politi fra drift til brugersupport og udvikling.

Din nye hverdag med fokus på høj service og sikker drift
Du bliver en del af teamet, som modtager kommunikationsdata fra teleudbyderne, og sørger for at gøre det tilgængeligt og læsbart for efterforskerne i politikredsene. Netværkene er døgnbetjente, og det er teamets overordnede ansvar at holde netværket i luften og undgå nedetid. Det involverer, at du fungerer som bindeled til teleudbyderen ved driftsforstyrrelser, at du står for konfiguration og fejlsøgning, og at du foretager ændringer og tilpasninger på fejlmeldinger.

Desuden hjælper du efterforskerne i forhold til best practice, og når de har brug for 1., 2. og 3. level systemsupport. Du bliver oplært i de specialudviklede efterforskningssystemer med henblik på at kunne drifte og vedligeholde disse.

I dit arbejde har du løbende dialog med efterforskerne i politikredsene og teknisk personale hos teleudbyderne. Samtidig indebærer arbejdet en høj grad af fordybelse i konkrete system- eller netværksudfordringer.

Dine nærmeste kolleger brænder for deres arbejde, og det er vigtigt for os, at du viser det samme engagement og motivation. Sammen med dine kolleger udgør du en ekspert gruppe med et stærkt sammenhold. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til højeste niveau og skal være indforstået med og kunne håndtere forventningen om, at du udviser særdeles stor diskretion i forhold til dit arbejde og dine opgaver.

Vores nye kollega
Det vigtigste for os er, at du har din tekniske værktøjskasse i orden og relevant praktisk erfaring. Din uddannelsesmæssige baggrund er derfor ikke afgørende, men vi forestiller os, at du eksempelvis er elektronikfagtekniker eller har en relevant it- eller ingeniøruddannelse. Du har formentlig arbejdet med de bagvedliggende net hos en teleudbyder, en leverandør af udstyr til teleindustrien eller andet, som har givet dig en bred, faglig viden inden for området. Du interesserer dig for den teknologiske udvikling, hvad der rører sig inden for mobiltelefoni og datakommunikation, og hvordan det har betydning for fremtidens telekommunikation.

Du har solid viden om netværkssystemer og netværksopbygning og om telekommunikationens vifte af muligheder. Du har erfaring med, Windows server, Linux, Android og iOS. Desuden har du kendskab til NAS, SAN, VMWare, Nagios, Active Directory og SQL.

Du er løsningsorienteret, stabil og i stand til at lave fejlsøgninger, afdække problemet og løse det – ligesom du formår at igangsætte alternativer, når du støder på systemfejl, der ikke umiddelbart er en forklaring på. Din tilgang til dit arbejde er proaktiv, hvor du har fokus på at levere til tiden og naturligt tager initiativ til nye opgaver. Du skaber gode samarbejdsrelationer med både dine kollegaer og eksterne leverandører, og du formår at formidle komplekse tekniske problemstillinger klart og forståeligt, også til personer uden dybdegående teknisk indsigt.

Det er en forudsætning, at du taler og skriver fejlfrit på dansk, ligesom vi forventer, at du er velbevandret i teknisk engelsk, da vejledninger og leverandørkontakt foregår på engelsk.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup.

Du vil efter oplæring indgå i en hjemmevagtordning, som for nuværende er en hverdagsvagt kl. 16-08 (ca. fem hverdage pr. kvartal), samt en weekendvagt fredag kl.14.00 til mandag kl. 8.00 (ca. fem weekender pr. år).

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Politikommissær Eske Jakobsen på telefon 22697781. Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk og politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 49.

Ansøgningsfrist: 19. november 2019
Søg stillingen

Om Rigspolitiet
I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse og politiet i Grønland og på Færøerne. Vi udvikler strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udstyr og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde, kriminalteknik og efterforskningsopgaver.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Afvis cookies