Spring til hovedindhold

Forslag

Efterretningsanalytikere til Ikke-Statslige Aktører i PET

Søborg, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste

Har du en stærk faglig bagrund indenfor militant islamisme og radikalisering, erfaring med operativ analyse og forståelse for tekniske indhentningsmuligheder?
Vi tilbyder en spændende og udfordrende mulighed som analytiker i den nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste. Her er effekten af din indsats tydelig, når du sammen dygtige kolleger bekæmper terrorisme og bidrager til et mere sikkert Danmark.


Du bliver del af en specialiseret enhed, som sikrer, at konkrete efterforskningsmuligheder herunder målpersoner og –grupper identificeres tidligt, korrekt og effektivt gennem operativ og taktisk analyse. Det er et arbejde, der gør en forskel for alle danskere, hvor du kommer tæt på målpersoner og problemstillinger med en unik mulighed for at påvirke dem.

Efterretnings- og trusselbilledet fra militant islamisme
Den primære opgave er at opbygge og vedligeholde efterretnings- og trusselbilledet fra militant islamisme. Det omhandler både personer i Danmark og fremmedkrigere i udlandet, som ønsker at skade Danmark. Det kræver, at du i samarbejde med teamet:

• finder og identificerer målpersoner
• vurderer den fremtidige udvikling i efterretningsbilledet
• analyserer og identificerer operative muligheder og fremadrettede tiltag
• udarbejder efterretningsprodukter og rapportering til beslutningstøtte til bl.a. politisk niveau

Jeres efterretningsprodukter har forskellige mål på strategisk, operativt og taktisk niveau, men fungerer overordnet som beslutningsstøtte.

En dynamisk organisation
Vi forventer, at du hurtigt sætter dig ind i PET som organisation, udviser nysgerrighed samt skarp og konkret tænkende bidrag til analysearbejdet.

PET er en dynamisk organisation med mange og hurtige operative skift. Det er en udfordrende virkelighed, men du sikrer efterretningsprodukter af høj faglig kvalitet ved at fastholde strukturerede arbejdsmetoder.

Operativ analyse og it-kendskab
Du har sandsynligvis en samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse og gerne viden om militant og politisk islamisme, radikalisering og udviklingen i Mellemøsten. Din akademiske faglighed kombinerer du med teknisk forståelse og solid erfaring med analyse og et højt skriftligt niveau.

Alternativt har du erfaring med strategisk analyse fra fx ministerier, hvor du har arbejdet med radikalisering, ledelsesbetjening eller politisk analyse.

Dit arbejde er kendetegnet ved en struktur og systematik, der gør, at du har overblik over området og tidligt ser handlemuligheder i efterretningsbilledet. Som person er du udadvendt og positiv og tryg i mundtlige præsentationer – du er eksperten på området.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat pr. 01.11.2019

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesbaggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-Fællesoverenskomst.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad af diskretion. Ved eventuel ansættelse vil du modtage yderligere vejledning omkring fortrolighed.

Kontakt

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på fra den 19. august 2019 på hverdage mellem kl. 13 og kl. 15 på telefon 41 99 61 51. Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken job du søger. Foruden ansøgning og CV. bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-fil.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 29. august 2019
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.

Afvis cookies