Spring til hovedindhold

Forslag

Politiefterforsker eller akademiker til forebyggelse og bekæmpelse af online ekstremisme

Søborg, Rigspolitiet, Politiet Efterretningstjeneste

Sektionen for Open Source Intelligence (OSINT) i PET søger en analytiker med stærke informationsspecialistkompetencer med. OSINT-sektionen er en del af Efterretningsafdelingen, og stillingen er placeret i sektionens ”Internet Referral Unit (IRU)”, som har til opgave at sikre, at voldeligt ekstremistisk online-materiale identificeres og fjernes fra internettet.

Om jobbet
I stillingen som analytisk informationsspecialist skal du primært løse følgende opgaver:

• Avanceret informationssøgning, vidensopdatering og dokumentation angående terrorpropaganda og andet ekstremistisk online indhold.
• Udvikling af workflows og arbejdsmetoder til informationsindsamling angående terrorpropaganda og andet ekstremistisk online indhold.
• Analyse af formidlingsmetoder og distributionskanaler, som ses anvendt til spredning af ekstremistisk online indhold.
• Varetage kontakt og informationsudveksling med andre enheder i dansk politi.
• Udføre efterforskningsmæssige og administrative tiltag i forbindelse med PET’s udadrettede indsats overfor internetplatforme, der anvendes til deling af voldeligt ekstremistisk og terrorrelateret online indhold.

Med baggrund i ovenstående udarbejder du skriftlige oplæg og analyser samt præsentationer. Derudover deltager du i forskellige samarbejdsfora internt i PET såvel som internationalt.

Efterforskningserfaring og viden om online ekstremisme
Du er formentlig politiuddannet eller har en akademisk uddannelse. Du har stor erfaring med informationssøgning, og du færdes hjemmevant på internettet; herunder sociale medier, deep web og darknet. Du har viden om online ekstremisme og terrorpropaganda.
Det vil være en stor fordel, hvis du har konkret erfaring med efterforskning fra et job i politiet, og forstår at bringe denne erfaring i spil i IRU-enhedens daglige arbejde.
Du taler og forstår dansk og engelsk.
Yderligere sprogkendskab er en fordel.

Du er analytisk af natur og i besiddelse af gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt og vant til at formidle komplekst stof til forskellige målgrupper. Det er derudover vigtigt, at du er venlig, imødekommende og handlekraftig, da samarbejde med såvel eksterne som interne samarbejdspartnere er en væsentlig del af dit job.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat pr. 01.12.2019.

Såfremt du er polititjenestemand, vil du blive ansat i henhold til klassificeringsaftalen.

Hvis du har en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at du som ansøger ikke videregiver oplysninger om din ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces hos PET. Ved eventuel ansættelse vil yderligere vejledning omkring fortrolighed blive givet.

Kontakt

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på 30 68 31 52 alle hverdage mellem kl. 14-15.

Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Alle kvalificerede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 40.

Ansøgningsfrist: 26. september 2019
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.

Afvis cookies