Spring til hovedindhold

Forslag

Vil du være med til at have styr på sagerne? Rigspolitiet søger kontorelever med speciale i offentlig administration

Rigspolitiet

Vi tilbyder dig et alsidigt og udviklende uddannelsesforløb, idet du som kontorelev er uundværlig i understøttelsen af Rigspolitiets og politiets kerneopgaver.

Vi sørger for, at du får et velkoordineret elevforløb og skaber rammen for en god og solid uddannelse, samt tilbyder en arbejdsdag, der ofte indeholder en god blanding af nye udfordringer og mere rutineprægede arbejdsopgaver. Du bliver en del af et stærkt fagligt og socialt elevhold, der er sammensat af både 1. & 2. års elever. Du får tilknyttet en elevansvarlig, som kan give råd og sparring igennem hele dit elevforløb – både hvad angår uddannelsen og arbejdspladsen.

Hvad indeholder dine arbejdsopgaver?
I din elevtid kommer du rundt i flere forskellige afdelinger for at sikre, at du får et større indblik i politiets opgaver og det administrative set-up, der understøtter hele organisationen. Du arbejder sammen med kolleger med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde - heriblandt uniformerede betjente og civilt ansatte medarbejdere.

Arbejdsopgaverne varierer, men sikkert er det, at du bliver introduceret til forskellige arbejdsområder og arbejdsopgaver i løbet af din elevperiode. Du kan blandt andet få mulighed for at arbejde med generel administrativ sagsbehandling inden for arbejdsområderne:

• HR
• Økonomi
• Ledelsesstøtte
• Logistik og indkøb
• Administrationsenhed i Nationalt Kriminalteknisk Center og Nationalt Efterforskningscenter

Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, at du tager ansvar for dit arbejde og din egen faglige og personlige udvikling, og det er en klar fordel, hvis du har erfaring fra andet job, fritidsjob, frivilligt arbejde, elevrådsarbejde el.lign.

Jobbet indeholder en del kommunikation – fx via telefon og mail – det er derfor væsentligt, at du formulerer dig klart, præcist og tydeligt både i skrift og tale. Derudover kan det blive aktuelt, at du skal skrive og tale engelsk, hvilket du skal være komfortabel med.

Det er centralt, at du har let ved at arbejde sammen med andre, idet tværgående opgaveløsning er en del af hverdagen, og vi værdsætter tæt fagligt fællesskab og sparring. Som person er du nysgerrig efter nye opgaver og på at følge med, når der sker forandringer omkring dig. Du er samtidig indstillet på, at rutineopgaver er en del af hverdagen.

Det er vigtigt, at du er mobil, idet arbejdsopgaverne kan være fordelt på forskellige geografiske områder indenfor Storkøbenhavn.

Ansættelsesforhold

Tiltrædelse er den 1. september 2020.

Der indgås en aftale om en 2-årig uddannelsesstilling med en 37 timers arbejdsuge. Udover den praktiske uddannelse er der i alt 15 ugers skolegang inklusiv en studietur til Bruxelles og den afsluttende fagprøve.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Du bliver tilknyttet Rigspolitiet under hele dit elevforløb.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Du skal i stedet for en motiveret ansøgning besvare følgende spørgsmål, foruden uploade dit CV. Din besvarelse må max. fylde en A4 side.

• Hvorfor har du valgt at søge en stilling som kontorelev i Politiet?

• Hvilke personlige kompetencer kan du bringe i spil i forbindelse med dit uddannelsesforløb?

• Hvilke erfaringer fra skole eller arbejde mener du at kunne drage fordel af i jobbet som kontorelev?

• Hvad er dine forventninger til Politiet som arbejdsplads?

OBS! Vi har planlagt af afholde en jobaudition den 22. og 23. april 2020 i København, hvor udvalgte ansøgere vil blive inviteret. På dagen vil du på skulle igennem to forskellige øvelser. Vi afvikler efterfølgende samtaler den 29. april 2020 samt 1. og 4. maj 2020.

Læs mere om politiets elevforløb her.

Du kan finde mere information om Rigspolitiet på https://politi.dk/virksomheden/rigspolitiet og på https://politi.dk/job-i-politiet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Mie Jaenicke Sørensen MSO035@politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Uddannelseskrav
Du har bestået eller forventer at bestå: EUX med retning kontor, STX, HF eller HTX med et 5-ugers EUS-/HGS-forløb, HHX eller HG/HGV med gode karakter inden tiltrædelse. Er du fyldt 25 år inden grundforløbets start (EUX/EUS), bedes du sende en realkompetencevurdering med din ansøgning.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, bedes du kontakte din lokale uddannelsesinstitution.

Ansøgningsfrist: 14. april 2020
Søg stillingen

Om Rigspolitiet
politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse og politiet i Grønland og på Færøerne. Vi udvikler strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udstyr og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde, kriminalteknik og efterforskningsopgaver.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Afvis cookies