Spring til hovedindhold

Forslag

Kontorelever med speciale i offentlig administration

Søborg, Politiets Efterretningstjeneste

Kan du se dig selv i tæt samarbejde med dygtige kolleger tage ansvar for den administrative understøttelse af en organisation, der hver dag arbejder for tryghed og sikkerhed i Danmark?

Du får som kontorelev et indblik i PET’s opgaver og en spændende mulighed for at bidrage til den administrative understøttelse, der sikrer, at PET har rammen og fundamentet til at lykkes som sikkerheds- og efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjeneste
PET er den nationale efterretnings- og sikkerhedsmyndighed og består af flere specialiserede afdelinger fra stabsfunktioner som HR og økonomi til sikkerhedsenheder som Aktionsstyrken og Livvagterne. Vores fælles opgave er at identificere, forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.

Du får igennem din elevtid muligheden for at opnå et bredt kendskab til arbejdet i flere af PET’s afdelinger, hvor du bidrager til den administrative understøttelse af organisationen. Vi har fokus på, at du får et alsidigt og udviklende uddannelsesforløb.

Sagsbehandling og administrativ understøttelse
De primære arbejdsopgaver som kontorelev omfatter generel administrativ sagsbehandling, journalisering og personaleadministration indenfor områderne:
• Stabsfunktioner som HR, økonomi, jura og indkøb
• Specialiserede enheder i efterretningstjeneste som Personsikkerhed, Sikkerhedsstyrken mv.

Arbejdsopgaverne varierer, hvor nogen kræver et hurtigt arbejdstempo med mange deadlines og forandringer, mens andre er mere rutineprægede og strækker sig over længere tid.

Du brænder for at levere en god service og motiveres af at blive udfordret personligt og fagligt i forbindelse med opgaver og skiftende arbejdsområderne. Til gengæld klæder vi dig fagligt på til at lykkes som kontorassistent og tilbyder en god elevpolitik med fælles elevfrokoster og et godt socialt arbejdsmiljø.

En nuværende kontorelev fortæller: ”Elevtiden har været vildt spændende og udfordrende – jeg er blevet udfordret fagligt og personligt, men jeg har fået god støtte og sparring af kolleger, de andre elever og de elevansvarlige.”.

Sikkerhedsbevidst og professionel
Du er sikkerhedsbevidst og tryg ved at håndtere et højt sikkerhedsniveau, hvor du eksempelvis ikke kan fortælle om dit arbejde til venner, familie eller bekendte. Du er desuden indforstået med de forventninger til din professionalisme, der er, når du arbejder i en sikkerheds- og efterretningstjeneste.

Serviceorienterede og udadvendte ansøgere
Du har bestået eller forventer at bestå: EUX med retning kontor, STX, HF eller HTX med et 5-ugers EU's/HGS-forløb, HHX eller HG/HGV med gode karakter inden tiltrædelse. Er du fyldt 25 år inden grundforløbets start (EUX/EUS), bedes du sende en realkompetencevurdering med din ansøgning.

Er du i tvivl om hvorvidt du opfylder adgangskravene, bedes du kontakte din lokale uddannelsesinstitution.

Du arbejder struktureret og evner selvstændigt at prioritere dine arbejdsopgaver. Som person er du udadvendt og motiveres af, at du gennem elevtiden bliver en del af forskellige dele af organisationen og får en stor kontaktflade på tværs.

Arbejdet foregår ved en computer og indeholder meget kommunikation på mail og telefon. Det er derfor væsentligt, at du er fortrolig med MS Office-parken, komfortabel ved at arbejde i større it-systemer og formulerer dig klart, præcist og tydeligt i skrift og tale.

Det kan blive aktuelt, at du skal læse og skrive engelsk, hvilket du skal være komfortabel med.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat pr. 1.11.2020.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Der indgås en aftale om en 2-årig uddannelsesstilling med en 37 timers arbejdsuge. Udover den praktiske uddannelse er der ca. 15 ugers skolegang inklusiv den afsluttende fagprøve.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad ad diskretion. Ved eventuel ansættelse vil yderligere vejledning omkring fortrolighed blive givet.

Kontakt

Vi vil bede dig uploade et CV og besvare følgende spørgsmål i stedet for en motiveret ansøgning:
• Hvorfor har du valgt at søge en stilling som kontorelev med speciale i offentlig administration?
• Hvilke forventninger har du til PET som arbejdsplads og hvilke overvejelser gør du dig omkring det at være ansat i en efterretningstjeneste?
• Beskriv kort hvordan en god arbejdsdag ser ud for dig.

Rekrutteringsforløbet har tre samtalerunder. Den første samtalerunde er en gruppesamtale og finder sted d. 31.08.2020 eller 01.09.2020. Anden samtalerunde er en individuel samtale d. 04.09.2020 eller 07.09.2020 efter nærmere aftale. Dato og tidspunkt for tredje samtalerunde aftales under rekrutteringsforløbet.

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling eller rekrutteringsforløbet, er du velkommen til at kontakte os på telefon 41 22 04 45 hverdage mellem kl. 09:00 – 11:00 i ugerne 31 – 34. Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 21. august 2020
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.

Afvis cookies