Spring til hovedindhold

Forslag

Konsulent til nyoprettet analyseenhed i Politiets Efterretningstjeneste

Søborg, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste

Politiets Efterretningstjeneste er under konstant udvikling for at imødegå et mere og mere komplekst trusselsbillede i Danmark. Det stiller store krav til den interne styring og skarpt blik for, hvordan den økonomiske ramme bedst anvendes til at forøge og videreudvikle organisationens kerne kapaciteter.

Til understøttelse af en nyoprettet analyseenheds arbejde med effektiviserings- og omstillingsindsatser i tjenesten og med direkte reference til Økonomichefen, søger vi nu en Specialkonsulent eller fuldmægtig, der skal være med til at opbygge analyseenheden.


Om stillingen
Du vil som konsulent i enheden medvirke til at opbygge enheden helt fra bunden, og dermed sætte en tydelig retning og rammesætning for enhedens fremtidige arbejde. Etablering af enheden er en højt prioriteret opgave hos ledelsen i Politiets Efterretningstjeneste.

Analyseenhedens kerneopgaver bliver, at:

• Udarbejde tværgående analyser, som kan danne grundlag for udvikling af mere sammenhængende indsatser og kapaciteter
• Gennemføre budgetanalyser
• Foretage implementering af regeringens forventede flerårsaftale for PET
• Identificere effektiviseringspotentialer inden for tjenesten arbejdsområder
• Etablere en metodisk tilgang og struktur for hvorledes tjenesten skal arbejde med kortlægning af potentielle gevinster, samt eksekvering af potentialer. Dette arbejde kan ligeledes medføre udvikling af metodiske -, IT-værktøjer og processer, der kan understøtte forretningen i denne eksekvering.
• Følge op, og understøtte organisationen i at eksekvere og implementere tiltag, der understøtter en bedre opgaveløsning hos de operative enheder

Enheden kommer i første omgang til at bestå af 3 medarbejdere.

Det altafgørende succeskriterium er, at kunne udvikle indsatser, sammen med organisationen, der skaber højere kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen herunder, minimere tidsforbruget, optimere processer og øge gennemsigtigheden i koblingen mellem økonomi og faglighed.

Stillingen er placeret i Økonomicenteret, som foruden analyseenheden består af ca. 40 medarbejdere fordelt på tre Logistik-, Indkøb- og Budgetsektioner. Enheden forankres organisatorisk direkte under økonomichefen, men vil foregå i tæt samarbejde med budgetsektionen, PMO og HR.

Om dig
Vi søger en Specialkonsulent eller fuldmægtig, som har stærke metodiske og analytiske erfaringer fra lignende stilling og som:
• Har relevant akademisk uddannelse eksempelvis cand.polit., cand.oecon., cand.scient.oecon., cand.scient.pol. eller lignende
• Har erfaring med drift og forståelse for offentlige driftsorganisationer
• Har personlig gennemslagskraft, herunder evnen til både mundtligt og skriftlig at formidle økonomiske, driftslige og komplekse problemstillinger.
• Har initiativ og er selvkørende til at opsøge og udfordre organisationen
• Er god til at motivere dine kollegaer, samarbejde om opgaverne, og vidensdele internt i enheden.
• Er struktureret, præcis og stringent i fremstillinger og god til at bevare overblikket.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job med stor mulighed for at præge PET’s udvikling, gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, et uformelt arbejdsmiljø, hvor tillid, samarbejde og professionalisme er væsentlige værdier. En stilling, som giver en bred samarbejds- og kontaktflade på alle niveauer i PET samt til Rigspolitiet og andre eksterne samarbejdsparter.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Dit arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg – meget tæt på Buddinge Station.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad ad diskretion. Ved eventuel ansættelse vil yderligere vejledning omkring fortrolighed blive givet.

Kontakt

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på hverdage på telefon 40 22 54 48. Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 29. oktober 2020
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.
Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.