Spring til hovedindhold

Forslag

Serviceledere til drift og udvikling af rengøringsfunktion i PET

Søborg, Politiets Efterretningstjeneste

Politiets Efterretningstjeneste er i gang med en proces, hvor rengøringsfunktionen insources. Der søges en engageret og faglig stærk serviceleder, der kan drive og sikre den afsluttende fase i processen, hvor insourcingen overgår til daglige drift.

Vi tilbyder en central rolle, hvor du som serviceleder i Facility bliver ansvarlig for den daglige drift og udviklingen af rengøringsfunktionen i samtlige af PET’s faciliteter i hele landet. Det indebærer den faglige ledelse med rengøringspersonalet og kontakten til den øvrige organisation omkring rengøringskvalitet samt rengørings- og serviceaftaler.

Vi tilbyder dig en række spændende opgaver med at sikre, at rengøringsfunktionen bliver en succes ift. rengøringskvalitet og ressourceoptimering. Det indebærer:
• Planlægning og koordination af rengøringen på en række lokaliteter, hvor der vil være krav til fleksibiliteten i rengøringsydelserne.
• Udarbejdelse af standarder, beskrivelser og dokumentation af rengøringsløsninger og kvalitet i en organisation, der fungerer i døgndrift.
• Faglig ledelse af medarbejdere samt kontrol og opfølgning med, at rengøringskvaliteten lever op til de standarder, der er udarbejdet.
Der vil være stor mulighed for at præge rengøringsfunktionen organisering og opgaveløsning, men det er et vilkår, at der gøres rent i både almindelige kontortider og eftermiddag/aften.

Endelig tilbyder vi et fællesskab med mange forskellige fagligheder, som hver dag arbejder for at sikre Danmarks og Rigsfællesskabets sikkerhed. Du får en masse dedikerede kollegaer, der vil se frem til at samarbejde med dig og skubbe til din udvikling, ligesom de forventer, at du gør det samme ved dem. I PET investerer vi i løbende at udvikle og dygtiggøre medarbejdere på alle niveauer.

Om dig
Du har solid erfaring i rollen som serviceleder indenfor rengøringsområdet. Du komplimenterer din erfaring med den nødvendige uddannelse og lovpligtige kurser og certificeringer indenfor faget. Det er afgørende, at du har opdateret faglig viden og erfaring med renhold, da du bliver den primære faglige ressource på området i Facility.

Vi byder din dedikation, din idérigdom og dine gode samarbejdsevner velkommen. Du skal også bruge din gode dømmekraft til at træffe de rette valg og være robust, når vilkårene omkring dig ændres. PET er en aktiv del af samfundet, hvorfor din nysgerrighed på omverdenen og nye opgaver er gode forudsætninger for at lykkes. Fastholder du samtidig en positiv tilgang, ser muligheder og gennemskuer hurtigt nyt, så falder du helt sikkert godt til.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Dit arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Du ansættes efter relevant overenskomst. Der gøres opmærksom på, at rengøringen i PET foregår i både dags-, eftermiddags og aftentimer. Det betyder, at der til tider vil være behov for, at der arbejdes udover normale kontortider, men du vil selv have en væsentlig indflydelse på hvornår og hvordan.

Der kan efter kompetencer blive tale om et bredere ansvarsområde indenfor FM-serviceområdet.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes. Et ansættelsesforhold i Politiets Efterretningstjeneste behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og ansættelsesproces med den højeste grad af diskretion. Ved eventuel ansættelsesproces vil vejledning omkring fortrolighed blive givet.

Kontakt

Inden du søger stillingen, skal du læse mere om jobbet i den uddybende stillings- og
kapabilitetsbeskrivelse her

https://www.pet.dk/Publikationer/~/media/Rekruttering2021/Servicelederstillingsogkapabilitetsbeskrivelsepdf.ashx]

Du er velkommen til at kontakte den HR-rekrutteringsansvarlige på 41 99 61 51 mellem kl. 12 og kl. 13 på hverdage for yderligere information.

Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet
generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores
rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i
systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det
fremgår, hvilken stilling du søger. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at
søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 28. oktober 2021
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og
modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det
gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod
danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og
sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.