Spring til hovedindhold

Forslag

Økonomikonsulenter søges til PET

Søborg, Politiets Efterretningstjeneste

Politiets Efterretningstjeneste identificerer, forebygger, efterforsker og imødegår trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det stiller store krav til opgaveløsning i organisationen, hvor en effektiv økonomistyring af tjenestens finanslovsbevilling udgør et afgørende fundament for, at vi som sikkerheds- og efterretningstjeneste lykkes med vores samfundskritiske opgave.

Vi tilbyder en central rolle som Økonomikonsulent i Økonomisektionen i Center for Kapacitetsstyring, hvor du bidrager til den fortsatte udvikling med at styrke og konsolidere PET’s økonomistyring. Du bliver en del af Økonomisektion, som har som målsætning at løfte økonomistyringen til et nyt niveau, hvor fokus ikke kun er på den finansielle styring, men også på aktivitets- og ressourcestyringen. Vi er i fuld gang med at nytænke og udvikle den løbende budgetopfølgning og budgetlægningen.

Vi tilbyder dig en række spændende opgaver, hvor du får faglige udfordringer og muligheden for at bidrage til den spændende proces hvor vi arbejder med at koble den finansielle styring til aktivitets- og ressourcestyringen. Vi søger en økonomikonsulent, som har benet solidt plantet i driften samtidig med, at du kan lide at udarbejde større økonomiske analyser, som kan bruges som afsæt til at identificere effektiviseringspotentialer.

Endelig tilbyder vi et fællesskab med mange forskellige fagligheder, som hver dag arbejder for at sikre Danmarks og Rigsfællesskabets sikkerhed. Du får en masse dedikerede kollegaer, der vil se frem til at samarbejde med dig og skubbe til din udvikling, ligesom de forventer, at du gør det samme ved dem. I PET investerer vi i løbende at udvikle og dygtiggøre medarbejdere på alle niveauer.

Om dig
Du har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse (cand.polit, cand.merc, cand.scient.pol eller lignende) og har et par års erfaring eller er nyuddannet med et stort drive. Du evner at formidle komplekse problemstillinger skriftligt og mundtligt. Du er analytisk og løsningsorienteret, uden at miste blikket for detaljen og trives med at være controller samtidig med du skal fungere som understøttende servicefunktion for de budgetansvarlige. Derudover skal du have mod på at blive kastet ud i nye opgaver, hvor det endelige produkt ikke er fastlagt på forhånd.

Vi byder din dedikation, din idérigdom og dine gode samarbejdsevner velkommen. Du skal også bruge din gode dømmekraft til at træffe de rette valg og være robust, når vilkårene omkring dig ændres. PET er en aktiv del af samfundet, hvorfor din nysgerrighed på omverdenen og nye opgaver er gode forudsætninger for at lykkes. Fastholder du samtidig en positiv tilgang, ser muligheder og gennemskuer hurtigt nyt, så falder du helt sikkert godt til.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat efter aftale.

Du ansættes efter gældende relevant overenskomst.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad af diskretion. Det betyder, at ligesom vi ikke fortæller nogen, at du har søgt et job hos os, bedes du tilsvarende ikke dele denne oplysning med nogen.

Ved eventuel ansættelse vil du modtage yderligere vejledning omkring fortrolighed.

Kontakt

Inden du søger stillingen, skal du læse mere om jobbet i den uddybende stillings- og kapabilitetsbeskrivelse på følgende link:

https://www.pet.dk/Publikationer/~/media/Rekruttering2021/konomikonsulentstillingsogkapabilitetsbeskrivelsedocx.ashx

Du er velkommen til at kontakte den HR-rekrutringsansvarlige på Rpchg-hr-administration@politi.dk

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 6. december 2021
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.