Spring til hovedindhold

Forslag

Regnskabsmedarbejder i PET

Søborg, Politiets Efterretningstjeneste

Har du flair for tal og lyst til at arbejde i en organisation med mange forskellige regnskabsmæssige områder?
PET har haft selvstændig bevilling på Finansloven siden 2013. Økonomiopfølgning, regnskabsaflæggelse og kontrol sker i samarbejde med Rigspolitiets afdeling for koncernøkonomi, der varetager bogføringen for PET.
I løbet af 2022 overtager PET varetagelsen af bogføringen, du vil derfor blive en del af processen med at hjemtage opgaven.

Vi tilbyder en central rolle i Økonomisektionens regnskabsteam. Som regnskabsmedarbejder bliver du en værdifuld medarbejder, der er med til at præge en løbende udvikling i Økonomisektionen i retning af en kundeorienteret, effektiv og troværdig enhed, der er et aktiv for PET, samt bidrager til at PET lever op til kravene om sikker økonomiforvaltning.

Vi tilbyder dig en række spændende regnskabsopgaver i en travl og afvekslende hverdag. Dine primære arbejdsopgaver vil være modtagelse, håndtering og kontering af leverandørfakturaer i INDFAK med videreformidling til de rette ansvarlige. Dertil kommer fakturaopfølgning i Statens regnskabssystem NavisionStat.
Derudover laver du kontrol af udlæg og tjenesterejseafregninger, herunder kontering og overholdelse af de administrative retningslinjer samt diverse ad hoc opgaver.

Endelig tilbyder vi et fællesskab med mange forskellige fagligheder, som hver dag arbejder for at sikre Danmarks og Rigsfællesskabets sikkerhed. Du får en masse dygtige kollegaer, der vil se frem til at samarbejde med dig og skubbe til din udvikling, ligesom de forventer, at du gør det samme ved dem.
Arbejdsklimaet er inkluderende og uformelt, og der er mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en regnskabsfaglig uddannelse og ser meget gerne, at du har relevant erhvervserfaring fra opgaver med statens regnskab, herunder kendskab til INDFAK, NAVISION og Excel.
Du arbejder systematisk og planlægger at udføre dit arbejde på en engageret og omhyggelig måde med en høj grad af præcision. Du er fleksibel med arbejdstidstilrettelæggelse i spidsbelastningsperioder. Du er en god holdspiller samtidig med, at du har en selvstændig og ansvarsbevidst arbejdsstil og forstår PET’s krav om fortrolighed.

Da regnskabsteamet er et serviceorgan for resten af PET, får du en bred kontaktflade i hele organisationen. Det er vigtigt, at du har lyst til at indgå i opgaveløsningen på forskellige planer og niveauer, samt at du er serviceminded i din tilgang til kollegaer og leverandører.

Vi byder din dedikation, din idérigdom og dine gode samarbejdsevner velkommen. Du skal også bruge din gode dømmekraft til at træffe de rette valg og være robust, når vilkårene omkring dig ændres. PET er en aktiv del af samfundet, hvorfor din nysgerrighed på omverdenen og nye opgaver er gode forudsætninger for at lykkes. Fastholder du samtidig en positiv tilgang, ser muligheder og gennemskuer hurtigt nyt, så falder du helt sikkert godt til.

Ansættelsesforhold

Ansættelsesstart pr. 1. marts 2022.

Dit arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste, Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår efter relevant overenskomst.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed, hvilket ansøger skal være opmærksom på i forbindelse med ansøgnings- og ansættelsesprocessen. Det betyder, at ligesom vi ikke fortæller nogen, at du har søgt et job hos os, bedes du tilsvarende ikke dele denne oplysning med nogen.

Kontakt

Inden du søger stillingen, skal du læse mere om jobbet i den uddybende stillings- og
kapabilitetsbeskrivelse her

https://www.pet.dk/Publikationer/~/media/Rekruttering2021/StillingsogKapabilitetsbeskrivelsedocxkonomidocx.ashx

Du er velkommen til at kontakte den HR-rekrutteringsansvarlige på 51 36 92 42 på hverdage mellem kl. 12 og kl. 13 for yderligere information. Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 6. december 2021
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.