Spring til hovedindhold

Forslag

Konsulenter til Intern Kontrol i PET

Søborg, Politiets Efterretningstjeneste

PET står for din, Danmarks og Rigsfællesskabets sikkerhed. Det er en vigtig og samfundskritisk opgave, som der er brede rammer til at løse – de muligheder stiller store krav til, at PET som organisation altid evner at forvalte sit ansvar i overensstemmelse med lovgivning og retningslinjer.

Vi tilbyder en central rolle i arbejdet med at sikre overholdelsen af relevant lovgivning og retningslinjer i PET. Du ansættes i Intern Kontrol, som er en uafhængig enhed i PET’s stabsafdeling. Intern Kontrol er et af grundelementerne i en moderne og professionel efterretningstjeneste. Du får en bred kontaktflade igennem kontrolarbejde, og du bliver en vigtig faglig sparringspartner for dine kollegaer på tværs af organisationen. Du formår at levere veldokumenteret ledelsesrapportering i spændingsfeltet mellem faste kontrolprocedurer og behovet for løbende udvikling af kontrolområderne.

Vi tilbyder dig en række spændende opgaver, hvor du sammen med dine kollegaer kontrollerer, at PET overholder gældende lovgivning og interne retningslinjer. Vi gennemfører kontrollerne med afsæt i vores egen risikovurdering af områderne. Du skal dokumentere og formidle resultatet af kontrollerne, så det er let forståeligt for modtageren, selvom området kan være komplekst.

Endelig tilbyder vi et fællesskab med mange forskellige fagligheder, som hver dag arbejder for at sikre Danmarks og Rigsfællesskabets sikkerhed. Du får en masse dygtige kollegaer, der vil se frem til at samarbejde med dig og skubbe til din udvikling, ligesom de forventer, at du gør det samme ved dem. I PET investerer vi i at udvikle og dygtiggøre vores ledere såvel som vores medarbejdere.

Om dig
Du trives i en politisk styret organisation, hvor den operationelle virkelighed betyder, at vi løbende justerer vores arbejde. Du har ikke nødvendigvis erfaring fra kontrolområdet, men du synes, at det lyder spændende, og du har lyst til at sætte dig ind i komplekse forretningsgange, regler og it-processer. Du tør stille spørgsmål og tager naturligt ansvar.

Du skal være god til både mundtligt og skriftligt at formidle kontrolresultater, så det skaber værdi. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du skal på udvalgte områder kunne sætte dig grundigt ind i lovgivning og regler og have forståelse for, hvad det betyder for den praktiske opgaveløsning.

Vi byder din dedikation, din idérigdom og dine gode samarbejdsevner velkommen. Du skal også bruge din gode dømmekraft til at træffe de rette valg og være robust, når vilkårene omkring dig ændres. PET er en aktiv del af samfundet, hvorfor din nysgerrighed på omverdenen og nye opgaver er gode forudsætninger for at lykkes. Fastholder du samtidig en positiv tilgang, ser muligheder og gennemskuer hurtigt nyt, så falder du helt sikkert godt til.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Du ansættes efter gældende relevant overenskomst. Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad af diskretion. Det betyder, at ligesom vi ikke fortæller nogen, at du har søgt et job hos os, bedes du tilsvarende ikke dele denne oplysning med nogen.

Ved eventuel ansættelse vil du modtage yderligere vejledning omkring fortrolighed.

Kontakt

Inden du søger stillingen, skal du læse mere om jobbet i den uddybende stillings- og kapabilitetsbeskrivelse på følgende link:

(Kopier venligst nedenstående link og indsæt i din browser)

https://www.pet.dk/Publikationer/~/media/Rekruttering2022/InternKontrolStillingsogkapabilitetsbeskrivelsemaj20221pdf.ashx

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på mail: rpchg-hr-administration@politi.dk

Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 18. juli 2022
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Forslag