Spring til hovedindhold

Forslag

Politikadet Junior

Politikadet Junior i Københavns Vestegns Politi.

Politikadet Junior Københavns Vestegns Politi

Hvad er Politikadet Junior?

Politikadet er et projekt udviklet af Københavns Vestegns Politi i samarbejde med Gladsaxe, Ballerup og Herlev Kommuner, Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe og det boligsociale projekt: Hedegaven. 

Projektet blev udviklet i det nu afsluttede Lokalnetværket for Unge, som var Københavns Vestegns Politis bidrag til et partnerskab med de førnævnte kommuner. Lokalnetværket for Unge var finansieret af puljemidler fra Rigspolitiet og skulle udvikle nye metoder til at stoppe fødekæden til rocker- og bandemiljøer.

Idéen til projektet stammer fra dels projekt Brandkadet og dels den britiske udgave af Politikadet Volunteer Police Cadets. Projektet har udviklet sig til en smidig størrelse, der kan formes efter, hvilke konkrete udfordringer, der er i udvalgte områder, eller de udfordringer, konkrete unge i projektets målgruppe har. Nu er projektet udbredt til flere kommuner på den københavnske vestegn, og hvor samarbejdet er essentielt. 

Når holdet er sat, deltager en gruppe unge på 12-14 år i et forløb, der begynder med en uges introduktion til politiets arbejde kaldet introuge. I løbet af denne uge opbygger kadetterne et stærkt fællesskab. Kadetter har hinandens ryg, passer på uniformen, hilser pænt med et fast håndtryk, roser hinanden og løser svære opgaver, der til forveksling ligner politiets hverdag. 

Efter introugen mødes kadetterne fast efter skole sammen med lokalbetjente fra deres by, og bliver undervist i politiets rolle i samfundet og lærer, at politiarbejde ikke kun er blå blink, men også handler om at finde savnede personer, hjælpe vildfarne demente hjem, forebygge kriminalitet, skabe tryghed, rykke ud til trafikuheld og meget andet. 

Politikadet Juniorerne besøger blandt andet Folketinget, Københavns Vestegns Politis stationer, følger politistuderende på Politiskolen og hører om politiets historie på Politimuseet. 

 

Vinder af Den Kriminalpræventive Pris

Politikadet Junior har opnået gode effekter ved at opbygge en robusthed mod negative påvirkninger udefra, som gør dem bedre i stand til at holde sig langt fra kriminalitet. Det er på baggrund af denne effekt, at Politikadet vandt Den Kriminalpræventive Pris 2016.

 

Formål
Politikadet Junior er et forebyggende projekt og skal blandt andet hjælpe de unge med fx bedre trivsel, styrke deres selvværd og øge deres tillid til myndighederne. 

En del af politiets forebyggende arbejde er den helt tidlige præventive indsats, hvor unge mennesker sikres de bedste vilkår for et kriminalitetsfrit liv. Politikadet Junior kan for nogle unge være et vigtigt puf i den rigtige retning i en skelsættende og beslutningstung del af deres liv.

Hvordan bliver jeg Politikadet Junior?
Københavns Vestegns Politi har indgået et samarbejde med nogle kommuner på den københavnske vestegn.
Kommunernes SSP afholder informationsmøde på skolerne ved et nyt forløb, hvordan man ansøger, og hvornår ansøgningsfristen er.
Herefter har eleverne mulighed for at udfylde et ansøgningsskema sammen med deres forældre for optagelse i forløbet.
I ansøgningen skal eleverne bl.a. beskrive:

- Motivation for deltagelse
- Hvad de kan bidrage med – både individuelt og til fællesskabet
- Hvad de ønsker at blive bedre til

Når ansøgningen er afleveret, vil et visitationsudvalg udvælge de 12 kandidater, som vil optages til forløbet.
Forældre vil herefter blive inddraget, og samtidig også få indblik i vigtigheden i deres rolle i forløbet.