Spring til hovedindhold

Forslag

Alkolås

Hvis du er ubetinget frakendt førerretten, kan du være omfattet af en alkolåsordning.

Du kan være omfattet af en alkolåsordning, hvis du har fået frakendt førerretten ubetinget på grund af spirituskørsel.

 

Alkolåsordningen blev indført i 2015 som supplement til de eksisterende sanktioner for spirituskørsel.

 

Alkolåsordningen består af to ordninger; henholdsvis den "frivillige" og den "obligatoriske".

 

Der er forskellige betingelser tilknyttet de to ordninger. Hvilken ordning du er omfattet af, afhænger af hvor høj din promille var, da du kørte spirituskørsel, og om du tidligere har været dømt for spirituskørsel.


For deltagelse i en alkolåsordning opkræves et gebyr. Gebyret afhænger af hvilken alkolåsordning du er omfattet af (bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning nr. 280 af 23. marts 2015 § 8).

Du skal selv dække alle gebyrer og omkostninger, der er forbundet med at deltage i alkolåsordningen. Herunder undersøgelse for eventuelt alkoholmisbrug, politiets administration, køb/leje af alkokolåsen, installation på værksted, service af alkolåsen m.v.

 

Når alkolåsperioden er udløbet, kan det særlige alkolåskørekort ombyttes til et almindeligt kørekort. Det gælder for begge førnævnte ordninger.

 

Den obligatoriske ordning

Du er omfattet af den obligatoriske ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel:

  • med en promille på mere end 2,0
  • flere gange (undtagen hvis din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2)

Den obligatoriske ordning betyder, at du efter frakendelsestiden skal køre med alkolås i to år. Ønsker du ikke det, kan du først generhverve kørekortet når den to-årige periode er udløbet.

 

Den frivillige ordning

Du er omfattet af den frivillige ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel:

  • med en promille på mellem 1,2 og 2,0
  • to gange og din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2

Den frivillige ordning betyder, at du kan generhverve kørekortet, hvis du deltager i en alkolåsordning.

 

Du skal køre med alkolås indtil frakendelsesperiodens udløb. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt i frakendelsesperioden tilmelde dig alkolåsordningen og vælge at køre med alkolås i den resterende del af frakendelsesperioden.

 

Det er en betingelse for deltagelse i den frivillige alkolåsordning, at du har gennemgået en personundersøgelse.

 

Du skal gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.


Kurset udbydes af regionerne, og du kan tilmelde dig eller læse mere om det på regionernes hjemmeside.

Hvis du ved kørslen har forårsaget personskade eller fremkaldt alvorlig fare herfor, kan denne ordning dog ikke anvendes.

 

Læs mere om ordningen hos Færdselsstyrelsen.

Værd at vide

Deltagelse i alkolåsordningen er brugerfinansieret. 

Prisen afhænger af hvilken alkolåsordning, du er omfattet af samt prisen for køb eller leje af alkolåsen.

 

Leverandørerne af de godkendte alkolåse kan oplyse dig om deres priser.

Desuden skal du regne med udgifter til generhvervelse af kørekort.

Låsen registrerer alle pust, der foretages i mundstykket. Tilsvarende registreres forsøg på at starte bilen uden at blæse i mundstykket eller andre forsøg på at manipulere med alkolåsen.

 

Disse oplysninger sendes jævnligt fra leverandøren til politiet, som så har til opgave at vurdere, hvorvidt du fortsat skal have tilladelse til at køre med alkolås, eller om denne ret skal inddrages.

Du kan finde en liste over godkendte leverandører på Trafikstyrelsens hjemmeside.

 

Du skal selv vælge, hvilken godkendt leverandør du vil benytte, og du er selv ansvarlig for at kontakte leverandøren og betale udgifterne til alkolåsen.

Alkolåsen installeres i et køretøj og forhindrer, at køretøjet kan starte, hvis føreren har en promille over det tilladte. Hvis promillen er under 0,5, starter bilen som normalt – ellers ikke.

 

Der skal også pustes i alkolåsen undervejs for at sikre, at føreren ikke drikker under køreturen. Det skal ske ved, at vedkommende standser bilen et egnet sted inden for 20 minutter efter varsling og puster i alkolåsen.

En kontrollerende køreprøve består af henholdsvis en teoriprøve og en praktisk prøve. 

 

Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til kommunen.