Spring til hovedindhold

Forslag

Digital teoriprøve

Politiet har udviklet et digitalt system til brug ved gennemførelse af teoriprøver.

Værd at vide
Det overordnede formål med at modernisere og digitalisere afholdelsen af teoriprøver er at understøtte en forbedret færdselssikkerhed ved at øge kvaliteten i teoriprøverne, herunder teoriprøvernes form, indhold og gennemførelse. Samtidig skal digitaliseringen sikre, at det i fremtiden bliver muligt at gennemføre flere teoriprøver pr. uge pr. teoriprøvested, således at borgerne får en højere grad af fleksibilitet i forbindelse med valg af tidspunkt for afholdelse af teoriprøver, samt at flaskehalse og ventetider reduceres.

Den nye digitale teoriprøve bliver testet på prøvestedet i Hillerød og på prøvestedet i Køge. Alle ansøgere, der skal aflægge teoriprøve ved disse prøvesteder skal gennemføre teoriprøven på den nye digitale platform.

Ansøgere der er født på en skuddag (29. februar) kan pt. ikke gennemføre en digital teoriprøve. Dette skyldes en programmeringsfejl, som først kan rettes, når systemet bliver landsdækkende. Disse ansøgere henvises til at aflægge en analog (DVD-baseret) teoriprøve.

 
Der er endnu ikke taget stilling til den geografiske placering og antallet af teoriprøvesteder. En sådan stillingtagen forventes at ske med udgangspunkt i de erfaringer, der indsamles i testforløbet. Færdselsstyrelsen reviderer for tiden planerne for bl.a. teoriundervisningen. Når revisionen er afsluttet i løbet af 2019, vil arbejdet med den digitale teoriprøve blive genoptaget. 

Den digitale teoriprøve skal gennemføres på teoriprøvestederne i særlige lokaler, der er indrettet med et antal prøveterminaler.

 

Ved ankomst til prøvestedet registrerer den tilsynsførende, at ansøgeren er mødt, tildeler den pågældende en prøveterminal og starter derefter teoriprøven.

 

Ansøgeren kan gennemføre teoriprøven – bestående af typisk 25 teoriprøve-spørgsmål med op til 4 svarmuligheder – i sit eget tempo inden for 25 minutter. Storvognsprøver til påhængskøretøj består af 15 spørgsmål med tilsvarende kortere tid til besvarelsen. Ansøgeren får på skærmen vist teoriprøvespørgsmålene og svarmulighederne som billeder og tekst. Al tekst på skærmen kan høres i hovedtelefoner, hvor lydstyrken kan reguleres op eller ned.

 

Når ansøgeren har afsluttet teoriprøven, henvender denne sig til den tilsynsførende, som udleverer et bedømmelsesskema med resultatet af teoriprøven.

 

Se pjece om brugen af det digitale teoriprøvesystem 

 
Den nuværende teoriprøve er som bekendt baseret på en række DVD-serier, der viser forskellige færdselssituationer samt spørgsmål og svarmuligheder, som ansøgerne skal tage stilling til. Ansøgerne besvarer spørgsmålene på afkrydsningsskemaer, som bliver gennemgået manuelt af politiets prøvesagkyndige.
I hele testfasen vil teoriprøven være baseret på de samme teoriprøveserier, som anvendes ved de øvrige af landets prøvesteder. Når systemet er fuldt implementeret på alle prøvesteder, vil de nuværende faste teoriprøveserier blive afløst af teoriprøver baseret på tilfældig udvælgelse af spørgsmål.
I tilfælde af teoriprøver med tolk, kan de ikke gennemføres via den digitale teoriprøve.
Ansøgere, der på grund af ganske særlige forhold ikke selvstændigt kan gennemføre en digital teoriprøve, vil kunne få fornøden hjælp til at gennemføre prøven. Der kan eksempelvis være tale om ældre personer, der aldrig tidligere har betjent en computer.

Hvis du ønsker kørekort, skal du indgive ansøgning til kommunen. Typisk opretter kørelæreren ansøgeren i det internetbaserede Køreprøvebookingsystem. Når ansøgningen er godkendt af kommunen, kan kørelæreren booke en teoriprøve til dig.

Information om ansøgeren, herunder prøvetidspunkt og kategori, overføres automatisk fra køreprøvebookingsystemet til den digitale teoriprøve.

 

Senest opdateret:  november  2018