Spring til hovedindhold

Forslag

Fornyelse af kørelærergodkendelse

Efteruddannelsesbeviset skal fornyes hvert femte år.

I forbindelse med fornyelse af din kørelærergodkendelse, er der en række krav som skal være opfyldt, heriblandt, at:

 

  • din førerret ikke har været frakendt ubetinget eller inddraget administrativt de seneste to år
  • du har gennemført et obligatorisk efteruddannelseskursus, og
  • du ikke er dømt for strafbare forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer

Efteruddannelsesbeviset skal fornyes hvert femte år. 

 

Efteruddannelsesbeviset og diine kørelærerkategorier er to vidt forskellige ting:

  1. Efteruddannelsesbeviset har altid en gyldighed på fem år og skal fornyes hvert femte år
  2. Dine kørelærerkategorier er såkaldt gruppe 2. Det betyder at hvis de udstedes uden anden tidsbegrænsning end gældende for alder og kategori, vil du kunne få dem fornyet for maksimalt fem år ad gangen. Hvis dine helbredsmæssige forhold taler for en tidsbegrænsning af dit kørekort, herunder gruppe 2, vil dine kørekortkategorier kunne blive udstedt med denne tidsbegrænsning.

Uanset om din kørelærerkategori er blevet tidsbegrænset, fx til en kortere tid end fem år, så vil dit efteruddannelsesbevis stadig være gyldigt i fem år. 

 

Udløbsdatoen for dit efteruddannelsesbevis fremgår ikke, af dit kørekort, kun på beviset. Husk derfor, at du selv skal holde øje med udløbsdatoen på efteruddannelsesbeviset.

Læs mere om kørelærergodkendelse hos Færdselsstyrelsen