Spring til hovedindhold

Forslag

Frakendelse af førerretten til lille knallert

Frakendelsen kan være betinget eller ubetinget.

Retten til at køre på lille knallert kan alene frakendes som følge af overtrædelser begået med lille knallert.

 

Overtrædelser begået på lille knallert får ikke konsekvenser for retten til at føre andre motordrevne køretøjer, hvortil der kræves kørekort, dog bortset fra ”udskydelse af retten til at erhverve kørekort/udskydelsesfrakendelse”.

 

Frakendelsen kan være betinget eller ubetinget.

Det fremgår af kørekortbekendtgørelsen og færdselsloven, hvornår du henholdsvis kan blive betinget eller ubetinget frakendt førerretten til lille knallert.