Spring til hovedindhold

Forslag

Retningslinjer for gennemførelse af køre- og teoriprøver ift. Covid-19 situationen

Politiets afvikling af køre- og teoriprøver blev genoptaget den 29. april 2020. Her er retningslinjer for gennemførelse ift. Covid-19-situationen.

Afvikling af køreprøver

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

Konkret i forhold til afvikling af køreprøver indebærer de generelle retningslinjer, uanset køretøjets art, at:

 • Prøvesagkyndige skal foretage en besigtigelse og en følgende vurdering af prøvetager inden køreprøven. Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, tages der en samtale om udsættelse af prøven. Kompetencen til at afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige. Den prøvesagkyndige skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor køreprøven afsluttes/ej indledes.
 • Skolevognen skal være tydeligt rengjort umiddelbart før køreprøven.
 • Skolevognens fælles kontaktpunkter (herunder bakspejl, rat, gearstang, håndbremse, håndtag, lyskontakter, paneler m.m.) rengøres/afsprittes i overværelse af prøvesagkyndig umiddelbart før prøven. Sundhedsstyrelsen betragter ikke sædebetræk, som kontaktpunkt. Det er kørelærerens ansvar, at der er sprit/desinfektion og papir til rådighed for rengøring af kontaktpunkter.
 • Prøvesagkyndige skal som minimum vaske hænder eller bruge håndsprit inden hver køreprøve
 • Prøvetager skal vaske hænder eller bruge håndsprit umiddelbart før køreprøve
 • Tiden med tæt kontakt mellem prøvesagkyndig og prøvetager mindskes, fx ved at indledende forklaring og instruktion finder sted uden for bilen
 • Undgå at give hånd til prøvetager

 

Der skal ikke benyttes værnemidler under køreprøven.

 

Afvikling af teoriprøver

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

 • Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, kan vedkommende ikke deltage i teoriprøven. Der tages i så fald en samtale med prøvetager om udsættelse af prøven. Kompetencen til afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige/tilsynsførende. Den prøvesagkyndige/tilsynsførende skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor teoriprøven afsluttes/ej indledes.
 • Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand mellem prøvesagkyndige/tilsynsførende og mellem prøvedeltagere, fx ved at fordele prøvedeltagere i mindre hold eller over flere lokaler mv.
 • Afstanden mellem prøvedeltagernes pladser i test- og ventelokaler skal overholde de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal og højst 50 personer i lokalet.
 • Det påhviler de ansvarlige for den enkelte lokalitet at sikre ovenstående.
 • Prøvedeltagerne instrueres i at møde præcis og respektere afstand, så de undgår fælles ventetid og overholder afstand inden/under/efter prøveaflæggelse
 • Prøvedeltagerne instrueres i at iagttage god håndhygiejne inden prøve.

Der skal sikres jævnlig rengøring af teoriprøvelokaler, og herunder rengøring af kontaktflader, fx håndtag, lyskontakter, bordoverflader, kuglepenne mv. mellem hver prøveafvikling. 

 

Særlige forhold

I forhold til hvorvidt den prøvesagkyndige grundet alder eller sygdomme vurderes at være i risikogruppen, er der tale om en rent lægefaglig vurdering, som skal afklares mellem den enkelte og dennes egen læge. Den lægefaglige vurdering danner baggrund for samtale mellem den prøvesagkyndige og nærmeste leder for vurdering af eventuel tildeling af andre arbejdsopgaver.