Spring til hovedindhold

Forslag

Retningslinjer for gennemførelse af køre- og teoriprøver ift. Covid-19 situationen

Retningslinjer for gennemførelse ift. Covid-19-situationen.

Obs! Grundet forlængelsen af de øvrige corona-restriktioner er køre- og teoriprøver foreløbigt indstillet til og med 17. januar 2021, dog ikke storvognskategorierne.

 

Afvikling af køreprøver

De praktiske køreprøver skal afholdes med mundbind eller visir. Kravet er ligeledes gældende ved helbredsmæssige køretests.

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver videre, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

Konkret i forhold til afvikling af køreprøver indebærer de generelle retningslinjer, uanset køretøjets art, at:

 • Prøvesagskyndig og prøvetager skal bære mundbind eller visir, når de sidder i samme kabine. Kravet gælder også ved helbredsmæssige køretests.
 • Prøvesagkyndige skal foretage en besigtigelse og en følgende vurdering af prøvetager inden køreprøven. Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, tages der en samtale om udsættelse af prøven. Kompetencen til at afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige. Den prøvesagkyndige skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor køreprøven afsluttes/ej indledes. Kompetencen til at afslutte/ ej indlede prøven ligger hos den prøvesagkyndige. Den prøvesagkyndige skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor køreprøven afsluttes/ej indledes.
 • Skolevognen skal være tydeligt rengjort umiddelbart før køreprøven.
 • Skolevognens fælles kontaktpunkter (herunder bakspejl, rat, gearstang, håndbremse, håndtag, lyskontakter, paneler m.m.) rengøres/afsprittes i overværelse af prøvesagkyndig umiddelbart før prøven. Sundhedsstyrelsen betragter ikke sædebetræk, som kontaktpunkt. Det er kørelærerens ansvar, at der er sprit/desinfektion og papir til rådighed for rengøring af kontaktpunkter.
 • Prøvesagkyndige skal som minimum vaske hænder eller bruge håndsprit inden hver køreprøve
 • Prøvetager skal vaske hænder eller bruge håndsprit umiddelbart før køreprøve
 • Tiden med tæt kontakt mellem prøvesagkyndig og prøvetager mindskes, fx ved at indledende forklaring og instruktion finder sted uden for bilen
 • Undgå at give hånd til prøvetager

 

Afvikling af teoriprøver

Det vil afhænge af teoriprøvens lokaler og omgivelser i øvrigt, om der stilles krav om brug af mundbind ved afviklingen heraf, herunder i forbindelse med selve adgangen til lokalet, i venterum mv. Dette kan f.eks. skyldes, at der ved afviklingen af teoriprøver på visse politistationer mv. er adgang for offentligheden, hvorfor der i så fald vil være krav om brug af mundbind eller visir. Det er politiet på det givne sted, der foretager vurderingen, om der skal stilles sådanne krav.

Der opfordres til, at man for en sikkerheds skyld medbringer et mundbind, så man ikke bliver afvist på det grundlag.

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver videre, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

 • Der skal bæres mundbind på køreskoler, hvor der gennemføres teoriundervisning.
 • Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, kan vedkommende ikke deltage i teoriprøven. Der tages i så fald en samtale med prøvetager om udsættelse af prøven. Kompetencen til afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige/tilsynsførende. Den prøvesagkyndige/tilsynsførende skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor teoriprøven afsluttes/ej indledes.
 • Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand mellem prøvesagkyndige/tilsynsførende og mellem prøvedeltagere, fx ved at fordele prøvedeltagere i mindre hold eller over flere lokaler mv.
 • Afstanden mellem prøvedeltagernes pladser i test- og ventelokaler skal overholde de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne.
 • Prøvedeltagerne instrueres i at møde præcis og respektere afstand, så de undgår fælles ventetid og overholder afstand inden/under/efter prøveaflæggelse
 • Prøvedeltagerne instrueres i at iagttage god håndhygiejne inden prøve.
 • Det påhviler de ansvarlige for den enkelte lokalitet at sikre ovenstående.

 

Særlige forhold

I forhold til hvorvidt den prøvesagkyndige grundet alder eller sygdomme vurderes at være i risikogruppen, er der tale om en rent lægefaglig vurdering, som skal afklares mellem den enkelte og dennes egen læge. Den lægefaglige vurdering danner baggrund for samtale mellem den prøvesagkyndige og nærmeste leder for vurdering af eventuel tildeling af andre arbejdsopgaver.