Spring til hovedindhold

Forslag

Retningslinjer for gennemførelse af køre- og teoriprøver ift. Covid-19 situationen

Køre- og teoriprøver kan afvikles under hensyntagen til nedenstående regler.

Afvikling af køreprøver

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

 

Konkret i forhold til afvikling af køreprøver indebærer de generelle retningslinjer, uanset køretøjets art, at:

 

 • Prøvesagkyndige skal foretage en besigtigelse og en følgende vurdering af prøvetager inden køreprøven. Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, tages der en samtale om udsættelse af prøven. Kompetencen til at afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige. Den prøvesagkyndige skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor køreprøven afsluttes/ej indledes.
 • Prøvesagkyndige skal kontrollere, at prøvetager bærer mundbind eller visir, medmindre den pågældende er alene i køretøjet under køreprøven eller i øvrigt er omfattet af en undtagelse for at bære mundbind/visir.
 • Prøvesagkyndige skal vejlede prøvetagere om krav om mundbind og coronapas m.v.
 • Prøvetagere, der ikke bærer mundbind/visir og ikke er omfattet af en undtagelse for at bære mundbind/visir, skal bortvises fra køreprøven.
 • Prøvesagskyndige skal kontrollere, at prøvetager fremviser coronapas, der giver adgang til køreprøven, hvilket indebærer:
  - En COVID-test (PCR-test eller antigen-test, der ikke må være mere end 72 timer gammel på prøvetidspunktet), eller
  - Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget eller
  - Et gennemført vaccinationsforløb.
 • Prøvetagere, der ikke fremviser et coronapas og ikke er omfattet af en undtagelse herfor, skal bortvises fra køreprøven.
 • Skolevognen skal være tydeligt rengjort umiddelbart før køreprøven.
 • Skolevognens fælles kontaktpunkter (herunder bakspejl, rat, gearstang, håndbremse, håndtag, lyskontakter, paneler m.m.) rengøres/afsprittes i overværelse af prøvesagkyndig umiddelbart før prøven. Sundhedsstyrelsen betragter ikke sædebetræk, som kontaktpunkt. Det er kørelærerens ansvar, at der er sprit/desinfektion og papir til rådighed for rengøring af kontaktpunkter.
 • Prøvesagkyndige skal som minimum vaske hænder eller bruge håndsprit inden hver køreprøve.
 • Prøvetager skal vaske hænder eller bruge håndsprit umiddelbart før køreprøve
 • Tiden med tæt kontakt mellem prøvesagkyndig og prøvetager mindskes, fx ved at indledende forklaring og instruktion finder sted uden for bilen
 • Undgå at give hånd til prøvetager
 • Prøvesagkyndige skal bære mundbind eller visir under køreprøven.

 

Afvikling af teroriprøver

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

 

 • Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, kan vedkommende ikke deltage i teoriprøven. Der tages i så fald en samtale med prøvetager om udsættelse af prøven. Kompetencen til afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige/tilsynsførende. Den prøvesagkyndige/tilsynsførende skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor teoriprøven afsluttes/ej indledes.
 • Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand mellem prøvesagkyndige/tilsynsførende og mellem prøvedeltagere, fx ved at fordele prøvedeltagere i mindre hold eller over flere lokaler m.v.
 • Der må maksimalt tillades adgang for en prøvetager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor prøvetagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 prøvetager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 prøvetager. Ved indgangen til lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for.
 • Prøvesagkyndige/tilsynsførende skal kontrollere, at prøvetager bærer mundbind eller visir, medmindre den pågældende sidder ned eller i øvrigt er omfattet af en undtagelse for at bære mundbind/visir.
 • Prøvesagkyndige/tilsynsførende skal vejlede prøvetagere om krav om mundbind og coronapas m.v.
 • Prøvetagere, der ikke bærer mundbind/visir og ikke er omfattet af en undtagelse for at bære mundbind/visir, skal bortvises fra teoriprøven.
 • Prøvesagskyndige/tilsynsførende skal kontrollere, at prøvetager fremviser coronapas, der giver adgang til teoriprøven, hvilket indebærer:
  - En COVID-test (PCR-test eller antigen-test, der ikke må være mere end 72 timer gammel på prøvetidspunktet), eller
  - Et positivt resultat af en COVID-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget eller
  - Et gennemført vaccinationsforløb.
 • Prøvetagere, der ikke fremviser et coronapas og ikke er omfattet af en undtagelse herfor, skal bortvises fra teoriprøven.
 • Det påhviler de ansvarlige for den enkelte lokalitet at sikre ovenstående.
 • Prøvedeltagerne instrueres i at møde præcist og respektere afstand, så de undgår fælles ventetid og overholder afstand inden/under/efter prøveaflæggelse.
 • Prøvedeltagerne instrueres i at iagttage god håndhygiejne inden prøve.

 

Der skal sikres jævnlig rengøring af teoriprøvelokaler, og herunder rengøring af kontaktflader, fx håndtag, lyskontakter, bordoverflader, kuglepenne mv. mellem hver prøveafvikling.

 

Prøvesagkyndige/tilsynsførende skal bære mundbind/visir, når der er prøvetagere i lokalerne.

 

Særlige forhold

I forhold til hvorvidt den prøvesagkyndige grundet alder eller sygdomme vurderes at være i risikogruppen, er der tale om en rent lægefaglig vurdering, som skal afklares mellem den enkelte og dennes egen læge. Den lægefaglige vurdering danner baggrund for samtale mellem den prøvesagkyndige og nærmeste leder for vurdering af eventuel tildeling af andre arbejdsopgaver.