Spring til hovedindhold

Forslag

Klagemuligheder

Du kan klage over afgørelser, sagsbehandlingstid og adfærd.

Du kan klage over:

  • vores afgørelse i din kørekortsag, hvor du ikke har fået fuldt ud medhold
  • sagsbehandlingstiden i din kørekortsag
  • adfærd

Klager skal rettes til Politiets Administrative Center.

Klager du over en afgørelse i din kørekortsag videresender vi din klage til Færdselsstyrelsen, som er klageinstans på kørekortområdet.

Klager du over sagsbehandlingstid eller adfærd vil din klage blive behandlet af Midt- og Vestjyllands Politi.

 

Klage på vegne af en anden

Hvis du vil klage på vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt og dermed give sit samtykke. Fuldmagten skal medsendes sammen med klagen til Politiets Administrative Center.

Hvis du allerede har samtykke til at drøfte sagens oplysninger, og vi er oplyst om dette, skal fuldmagten ikke medsendes.

 

 

Klagefristen er fire uger fra modtagelse af afgørelsen

Når du modtager en afgørelse i din kørekortsag, er klagefristen angivet i sidste afsnit i din afgørelse.

 

Her er det beskrevet, at du har en frist på fire uger fra modtagelse af brevet til at indgive din klage.