Spring til hovedindhold

Forslag

Klip i kørekortet

Du kan blive frakendt førerretten eller blive pålagt et kørselsforbud.

Klippekortordningen betyder, at du kan blive frakendt førerretten eller blive pålagt et kørselsforbud, hvis du gentagne gange overtræder visse bestemmelser i færdselsloven, som medfører klip. Dette gælder uanset, om overtrædelserne er begået ved flere forskellige kørsler, under ét kørselsforløb eller i samme situation.

 

 

Tre klip inden for tre år giver betinget frakendelse

Hvis du inden for tre år begår tre kliprelevante overtrædelser med et motorkøretøj eller på stor knallert, vil du få en betinget frakendelse af førerretten.

Du vil dog få et kørselseforbud allerede ved to klip, hvis du får klippene inden for de første tre år efter, at du har erhvervet kørekort for første gang.

Hvis du inden for en periode af tre år begår seks kliprelevante overtrædelser (eller fire kliprelevante overtrædelser som førstegangserhverver), vil du få en ubetinget frakendelse af førerretten i forbindelse med det sidste klip.

Et klip gælder i tre år fra overtrædelsen

Et klip gælder i tre år fra den dag, hvor overtrædelsen blev begået. Hvis du vil vide, hvor mange klip du har, skal du henvende dig til den lokale politistation.

Læs mere hos Rådet for SikkerTrafik