Spring til hovedindhold

Forslag

Udenlandske kørekort

Ombytning og udlån af udenlandske kørekort.

Ombytning af udenlandsk kørekort

Hvis du ønsker at ombytte dit udenlandske kørekort, skal du indgive ansøgningen og dit udenlandske kørekort til kommunens borgerservice.

 

Hvis kommunen er i tvivl om, hvorvidt det udenlandske kørekort, der skal ombyttes til et dansk kørekort, er ægte, sender kommunen sagen til Politiet Administrative Center (PAC).

 

Politiet forelægger herefter dit kørekort for Rigspolitiets Nationale Kriminalteknisk Center (NKC) til ægthedsvurdering. Det er politiet der træffer afgørelse om hvorvidt dit kørekort kan ombyttes til et dansk kørekort.

 

Udlån af udenlandsk kørekort

Hvis du skal på ferie i dit tidligere bopælsland, og mener at landet ikke vil acceptere det danske kørekort til brug for kørsel i landet, kan du ansøge om at låne dit udenlandske kørekort.

Du kan rette henvendelse til kommunens borgerservice og ansøge om at låne dit udenlandske kørekort. Kommunen tager imod ansøgningen og fremsender ansøgningen til Politiets Administrative Center, der behandler sagen og træffer afgørelse.

 

Hvis du får tilladelse til at låne dit udenlandske kørekort, skal du samtidig indlevere dit danske kørekort, idet du ikke må være i besiddelse af to kørekort.

Udlevering kan almindeligvis kun ske, hvis ansøgeren dokumenterer eller sandsynliggøre, at landet ikke accepterer et dansk kørekort.


Kørsel med udenlandsk kørekort

Hvis du ikke bor i Danmark, må du køre bil e.l. på dit udenlandske kørekort, hvis:

 

  • Dit kørekort er udstedt i et EU- eller EØS-land.
  • Du har et færøsk eller grønlandsk kørekort.
  • Du har et midlertidigt kørekort fra Finland, Island, Norge eller Sverige. 
  • Du har et internationalt kørekort.
  • Du har et udenlandsk kørekort, der er udfærdiget med latinske bogstaver eller ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk. Det er dog en betingelse, at oversættelsen er udfærdiget af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil.

 

Kørekortet giver dig ret til at føre køretøjer af samme kategorier i Danmark, som det berettiger til i udstedelseslandet.

Hvis du bor i Danmark, må du anvende dit kørekort, hvis:

 

  • Dit kørekort er udstedt i et EU- eller EØS-land (og kørekortet ikke er udstedt på baggrund af et kørekort udstedt i andre lande).
  • Du har et færøsk kørekort.
  • Du har et grønlandsk kørekort.

Det er de danske regler for, hvor længe kørekortet er gyldigt til kørsel i Danmark, der gælder. 

 

Du kan altid vælge at få et færøsk kørekort eller et kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land (hvis kørekortet ikke er udstedt på baggrund af et kørekort udstedt i andre lande) ombyttet til et dansk kørekort, uden at du behøver at bestå en kontrollerende køreprøve. Et grønlandsk kørekort kan ombyttes til et tilsvarende dansk kørekort, hvis du består en kontrollerende køreprøve.

 

Hvis du har et udenlandsk kørekort eller et kørekort udstedt på baggrund af et sådant kørekort gælder forskellige regler med hensyn til krav om kontrollerende køreprøve og med hensyn til, hvor længe du må køre med kørekortet mv. Reglerne afhænger af, hvilket land/delstat, der har udstedt dit kørekort.

 

Når et kørekort ombyttes, gælder de danske regler for, hvor gammel man skal være for at kunne føre et køretøj af en bestemt kategori. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis må køre alle de typer af køretøjer, du må på et grønlandsk, færøsk eller udenlandsk kørekort, og derfor muligvis ikke kan få overført alle de køretøjskategorier, som du havde på dit tidligere kørekort.

 

Du skal henvende dig i Borgerservice, hvis du ønsker at søge om ombytning af dit kørekort. Hvis du har spørgsmål til reglerne for, hvornår du kan og skal ombytte dit udenlandske kørekort, hvor længe dit udenlandske kørekort er gyldigt i Danmark, og om du kan føre køretøjer af alle de kategorier, der fremgår af dit udenlandske kørekort, kan du læse mere på www.fstyr.dk eller din kommunes hjemmeside eller kontakte din kommune.

 

Reglerne om kørsel i Danmark på udenlandsk kørekort findes i færdselslovens § 61 og kørekortbekendtgørelsens §§ 116-122 og reglerne om ombytning af kørekort i kørekortbekendtgørelsens §§ 123-129.