Spring til hovedindhold

Forslag

Kørekortafdelingen

Behandler sager om bl.a. udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort, generhvervelse af førerretten efter frakendelse samt alkolåsordning.

Særlig information i fbm. covid-19

Hvis du har modtaget brev fra Politiets Administrative Center om indkaldelse til kontrollerende køreprøve til kategori A (motorcykel), B (personbil) eller TM (traktor/motorredskab), dateret i perioden 1. november 2020 – 7. april 2021, vil du automatisk modtage et nyt brev om udsættelse af din frist.

Fristen for aflæggelse af en kontrollerende køreprøve er seks måneder. 

Politiet kan kun ved ganske særlige omstændigheder dispensere fra denne frist.

Dette vil navnlig kunne være tilfældet, hvis du dokumenterer, at fristen ikke med rimelighed kan overholdes f.eks. som følge af et længerevarende hospitalsophold, frihedsberøvelse eller lignende, ikke har mulighed for at føre køretøj, hvortil der kræves kørekort.

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation f.eks. udskrift af journal fra hospital, egen læge eller andre.

Ansøgningen skal sendes til Kørekortafdelingen i Politiets Administrative Center.

En ansøgning om udsættelse af fristen har ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at den frist du har fået, fortsat er gældende.

 
Det er igen muligt at bestille tid og aflægge en vejledende helbredsmæssig køretest.
For tidsbestilling skal du følge vejledningen i den indkaldelse, som du har modtaget fra Politiets Administrative Center Kørekort.
 

 

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Kørekort
Postboks 1290
7500 Holstebro

 

Telefontider
Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

 

Tlf.: 7020 1472

 

Bemærk: på grund af flytte- og mødeaktivitet, er kørekortafdelingens telefoner lukket følgende dage:

  • onsdag den 4. august kl. 12.00 - torsdag den 5. august kl. 12.00
  • onsdag den 8. september

 

Digital post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Kørekort her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID.