Spring til hovedindhold

Forslag

Sirenevarsling

Ved du, hvad du skal gøre, når sirenerne lyder? Læs om sirenevarslingssystemet og dets betydning.

Når sirenerne hyler
Når sirenerne hyler, skal du gå inden døre. Vær opmærksom på, om andre mennesker omkring dig, ved, hvad de skal gøre.

Søg information på DR og TV 2.

 

DR og TV 2 vil altid bringe beredskabsmeddelelsen fra myndighederne. Du kan også holde dig orienteret via tekst-tv side 150 og via politiets sociale medier for de berørte områder. Del gerne informationen på sociale medier. 


Undlad at ringe 112 eller 114 blot for at høre, hvad der sker, da det kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.
Om sirenevarsling
Når der ved større ulykker og katastrofer er akut livsfare for et større antal mennesker, kan myndighederne varsle befolkningen ved hjælp af det landsdækkende sirenevarslingssystem.

Varslingssignalet er en tone, der stiger hurtigt og falder langsomt igen. Det gentages fire gange, når der varsles fare. Det betyder: Gå ind og søg info på TV 2 og DR. Informationen vil blive offentliggjort hurtigst muligt, efter at sirenerne har lydt.

 

Når faren er forbi, afvarsles med én lang tone.

 

Myndighederne varsler også gennem app'en Mobilvarsling.

Sirenerne testes en gang om året. Det er altid den første onsdag i maj kl. 12.00. Det er en god anledning til, at familien kan snakke om, hvad signalet betyder.

Sirenerne drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen, men det er politiet, der beslutter at udsende varsel og starter sirenerne.

 

Der kan udsendes sirenevarsling med alle sirener på én gang, eller der kan varsles i enkelte regionale eller lokale områder. Politiet kan også starte sirenerne enkeltvis og på den måde varsle i afgrænsede områder.

Der er opsat 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 % af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.
Døve og hørehæmmede kan tilmelde sig et SMS-varslingssystem.

Hvis der er akut fare for menneskeliv, udsender myndighederne en beredskabsmeddelelse. Den bringes af DR, TV 2 og på politi.dk og oplyser, hvordan befolkningen i det berørte område skal forholde sig.

 

Der vil aldrig blive hylet med sirenerne, uden at der først er sendt en beredskabsmeddelelse ud. Omvendt kan der i særlige tilfælde godt udsendes en beredskabsmeddelelse uden at hyle med sirenerne.

 

Læs politiets seneste beredskabsmeddelelser.