Spring til hovedindhold

Forslag

Midlertidig grænsekontrol fra Sverige til Danmark

Rejsedokumenter, som du skal medbringe i forbindelse med indførsel af midlertidig grænsekontrol fra Sverige til Danmark.

Nordiske statsborgere

Pga. den nordiske pasunion er der ikke krav om, at nordiske statsborgere skal medbringe pas ved indrejse i Danmark fra Sverige. Dog skal du, ved kontrol ved grænsen, kunne sandsynliggøre, at du er nordisk statsborger. Det er kun pas og nationale id-kort, der indeholder oplysning om statsborgerskab.

 

Vi anbefaler derfor, at nordiske statsborgere medbringer et af følgende dokumenter:

 

  • Pas
  • Kørekort
  • Nationalt id-kort med billede (I Norden er det kun svenske og finske statsborgere, der har et nationalt identitetskort, der er godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark)

Nordiske statsborgere under 18 år er fritaget fra kravet om selvstændig legitimation, hvis denne rejser med en forælder/værge, der også er nordisk statsborger, og som kan identificere sig som anført ovenfor.

 

For nordiske statsborgere under 18 år, der rejser uden forælder/værge, gælder de samme regler som for voksne, hvorefter barnet skal kunne sandsynliggøre sit statsborgerskab. Vi anbefaler således, at barnet medbringer et pas. 

 

EU/EØS-borgere (herunder også børn under 18 år)

  • Pas 
  • Nationalt id-kort godkendt som rejselegitimation

Se, hvilke nationale identitetskort, der er godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark

Klik på linket "Hent Oversigt over rejsedokumenter, visumforhold og grænseovergange af 26. juni 2018" og gå til afsnit 2, punkt 4.

 

Tredjelandsstatsborgere (herunder også børn under 18 år)

  • Pas, inkl. evt. visum eller opholdstilladelse til Schengen-området.
Afvis cookies