Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

18. august 2020 11:36

Uddrag af døgnrapport fra mandag den 170820 kl. 0700 til tirsdag den 180820 kl. 0700.

Uddrag af døgnrapport, pressemeddelelser m.v. bliver dagligt opdateret på www.politi.dk – Midt- og Vestsjællands Politi og app’en POLITI. Følg os på Twitter: @MVSJPoliti.

Døgnrapport

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Juelsmindevej, Kalundborg
Ringstedvej, Ringsted

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Toftebuen, Vindinge, Roskilde
Tinggårdslunden, Tune
Hedegade, Roskilde
Kjærsager, Hvalsø
Søndre Damtoften, Solrød Strand
Åparken, Svinninge
Jernbanevej, Hvalsø
Hejrevej, Gislinge
Slimmingevej, Tureby
Ladegårdsparken Øst, Holbæk

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen


Færdselsuheld – Ledreborg Alle, Roskilde

Kl. 08.01 var det sket et mindre alvorligt, men omfangsrigt færdselsuheld på Ledreborg Alle. Det viste sig, at der var tale om et sammenstød mellem i alt fem bilister, men der var kun sket materiel skade på køretøjerne. Fire bilister var alle kørt i østlig, men standset ved en indkørsel kort før krydset ved Lindenborgvej. Dette overså en 18-årig mandlig bilist fra Roskilde, som så påkørte den bageste af de standsede bilister. Denne påkørsel medførte, at de tre øvrige standsede bilister også blev involveret, fordi bilerne alle blev skubbet fremad og ind i hinanden. Først kl. ca. 09.45 var der ryddet op, så politiet kunne forlade uheldsstedet efter registrering af parterne i sammenstødet.

Spirituskørsel / kørsel uden førerret – Roskildevej, Vipperød – Holbæk

Kl. 09.58 anholdt og sigtede politiet en 36-årig mand fra Svenstrup J for spirituskørsel og kørsel uden førerret i en varebil. Hans førerret havde politiet nemlig inddraget i slutningen af juli måned i forbindelse med en anden straffesag om overtrædelse af færdselsloven. Den 36-årige mand blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.

Mistænkelig genstand – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 11.25 fik politiet en henvendelse fra en togrejsende, som fra toget kunne se en mistænkelig genstand, som mindede noget om en håndgranat. Genstanden skulle ligge ved en perron på Roskilde station. Togdriften blev derfor indstillet, medens politiet undersøgte sporarealerne ved togstationen. Politiet fandt en ufarlig plastikgenstand, der godt kunne minde om en håndgranat. Genstanden blev medtaget og destrueret ved politiets foranstaltning, så den ikke skabte yderligere utryghed i området. Kl. 12.00 blev togdriften derfor genoptaget på Roskilde station.

Narkokørsel – Teglværksvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 14.18 anholdt og sigtede politiet en 19-årig mand fra Jyderup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Brandundersøgelse – Egebjerg Hovedgade, Egebjerg, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 14.55 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en eksplosionsagtig brand i en virksomhed. Ved politiets ankomst var der ikke umiddelbart brand, men spor efter en slags eksplosion på stedet. Seks personer, der havde opholdt sig i området ved den eksplosionsagtige brand, var alle sluppet uskadte fra hændelsen. Ved en foreløbig undersøgelse af et oliefyr til en procesovn kunne politiet konstatere, at der var spor efter en slags eksplosionsagtig brand, idet dele af taget over procesovnen var væk, nogle loftslamper var ødelagte, og der var skader på både procesovnen og en gavl i bygningen. Arbejdstilsynet blev underrettet om sagen og skal nu i samarbejde med politiet foretage nærmere undersøgelser af installationerne på stedet i forsøget på at finde årsagen til eksplosionen, så myndighederne senere kan afgøre, om nogen kan drages til ansvar herfor.

Tricktyveri – Åparken, Svinninge – Holbæk

Kl. 15.48 anmeldte en 92-årig kvinde fra Svinninge, at hun i tidsrummet kl. 11.00-12.00 havde fået uventet besøg af en fremmed mand, der var kommet ind på hendes bopæl via en åbentstående havedør. Han havde udgivet sig for at være hjemmehjælper og oplyst, at han skulle pudse den 92-åriges smykker. Hun havde taget en guldring og en guldhalskæde af, som manden efterfølgende beholdt. Han blev beskrevet som: A: Mand, ikke etnisk dansker af udseende, 25-30 år, 168-178 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Brun, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Kort, Yderligere kendetegn: Lidt krøllet hår, Talte: Dansk. Politiet undersøger nu, om dette tricktyveri kan have forbindelse med et andet tricktyveri anmeldt i fredags, hvor en 85-årig kvinde under tilsvarende omstændigheder fik stjålet guldsmykker.

Politiet i Holbæk hører gerne fra personer, der har bemærket manden i området. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Brandundersøgelse – Tornved Byvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 16.08 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i opmagasineret affald. Det viste sig, at byggematerieler, en gammel campingvogn og andet affaldsmateriale af ringe værdi blev opbevaret et sted tæt på jernbanen. På grund af brandvæsnets arbejde med brandslukningen blev togdriften indstillet i ca. 30 minutter, hvorefter togene efterfølgende kørte med nedsat hastighed forbi brandstedet. Brandårsagen kunne ikke umiddelbart klarlægges, så politiet skal undersøge brandstedet nærmere i den anledning. Der er dog ikke umiddelbart mistanke om, at branden kan være påsat, selv om politiet har oplysninger om, at stedet har været tilholdssted for unge.

Hærværk og knivloven – Avnstrupvej, Hvalsø – Lejre

Kl. 17.03 fik politiet en anmeldelse om uorden i asylcentret, idet flere personer skulle være i slagsmål. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor der dog var faldet ro over beboerne igen. Politiet fik klarlagt, at en 30-årig mandlig asylansøger havde været utilfreds med forholdene på stedet og derfor havde ødelagt seks skraldespande ved at sparke og kaste med dem. Han blev derfor anholdt og sigtet for hærværk på skraldespandene. En anden mandlig asylansøger havde under uorden fremtaget to knive, som politiet fandt. En 41-årig mandlig asylansøger blev sigtet for den ulovlige besiddelse af de to knive uden noget anerkendelsesværdigt formål. Da han tillige var eftersøgt af Udlændingecentret hos Nordsjællands Politi, blev han frihedsberøvet og efter afhøring til knivsagen transporteret til Udlændingecentret til videre foranstaltning for dem. Den 30-årige blev senere på aften løsladt efter endt efterforskning i sagen, som han vil høre nærmere om, når den skal afgøres.

Hensynsløs kørsel / forvoldt fare for person – Nykøbingvej, Grevinge – Odsherred

Kl. 18.24 fik politiet en anmeldelse om, at en uoverensstemmelse mellem nogle personer havde medført, at mand var kommet til skade og skulle på sygehuset. Politiet kørte til Nykøbingvej, hvor en bil med en 21-årig mand fra Roskilde som fører og en 20-årig mand fra Grevinge blev truffet. Ambulancepersonale tog sig af en 24-årig mand fra Holbæk, som var kommet til skade og derfor blev bragt på sygehuset. Politiet fik klarlagt, at der havde været en uoverensstemmelse mellem flere parter omkring en soundbox i forbindelse med en fest i den forgangne weekend. Derfor havde flere personer aftalt at mødes på Nykøbingvej for at få afklaret uoverensstemmelserne og var ankommet dertil i biler. Efter en foreløbig afklaring af uoverensstemmelserne var den 24-årige dog af en anden opfattelse og ville fortsat tale med de to mænd i bilen, da den 21-årige begyndte at køre fra stedet. Den 24-årige stak dele af kroppen ind gennem et åbent vindue i førerdøren, da den 21-årige kørte fra stedet, så den 24-årige nærmest hang på siden af bilen. En anden bil fulgte efter den 21-årige, som forsøgte at køre væk fra den forfølgende bil. Herunder ramte den 24-årige et vejskilt, så han faldt af bilen. Politiet anholdt derfor de to mænd i bilen som mistænkte for at have forvoldt nærliggende fare for den 24-åriges liv. Bilen havde mindre skader og spor efter kørslen med den 24-årige hængende på siden af bilen. To mænd på 20 og 35 år fra Grevinge fra den forfølgende bil blev også kortvarigt anholdt, indtil deres roller i hændelsesforløbet var blevet afklaret. Nykøbingvej blev afspærret med skiltevogne, så politiet med bistand fra en bilinspektør kunne foretage tekniske undersøgelser på vejen og af bilen i forbindelse med kørslen, hvor den 24-årige kom til skade. Kl. ca. 21.00 var undersøgelserne på Nykøbingvej afsluttet, så trafikanterne igen kunne færdes normalt ad vejen. Den 24-årige er fortsat indlagt på et sygehus til fornøden behandling for hovedlæsioner og skader på torsoen, men er uden for livsfare. Den 21-årige fører og hans 20-årige passager er fortsat i politiets varetægt, men vil tirsdag formiddag blive løsladt efter en nøjere juridisk vurdering hos anklagemyndigheden. De er dog fortsat sigtede i sagen, som de derfor vil høre nærmere om, når efterforskningen er helt afsluttet.

Færdselsuheld – Ejbyvej / Salbyvej, Lille-Skensved – Køge

Kl. 20.08 var det sket et færdselsuheld i krydset Ejbyvej – Salbyvej. Det viste sig, at en 41-årig mand fra Kastrup kørte med lav hastighed ad Ejbyvej mod nordøst, idet han havde til hensigt at svinge til venstre ad Salbyvej mod nordvest. Under venstresvinget stødte han sammen med en modkørende motorcykel ført af en 49-årig mand fra Lille-Skensved. Ingen af parterne kom til skade ved uheldet, som politiet har optaget rapport om for at få klarlagt, om nogen af parterne kan have overtrådt færdselsloven.

Hastighedsmåling – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 21.02 var politiets fotovogn på plads ved et vejarbejde på Køge Bugt Motorvejen, hvor flere vognbaner var afspærret i forbindelse med udlægning af nyt slidlag på kørebanen. I de resterende kørespor ved vejarbejdet var hastigheden som følge af vejarbejdet nedsat fra de normale 110 km/t til maksimalt 80 km/t forbi arbejdsstedet. Frem til kl. 01.15 foretog politiets fotovogn måling af bilisternes hastighed forbi vejarbejdet, og resultatet blev følgende: 17 bilister kan forvente alene en bøde, otte bilister kan ud over bøde også forvente et klip i kørekortet, en enkelt bilist kørte så hurtigt, at politiet ud over en bøde også vil nedlægge påstand om en betinget frakendelse af kørekortet. Den sidste bilist kan forvente at måtte undvære kørekortet i minimum seks måneder, idet en yngre mand passerede vejarbejdet med mindst 144 km/t samtidig med, at han talte i mobiltelefon under kørslen. Bødestraffene er i øvrigt skærpet, når hastighedsovertrædelser sker i forbindelse med et vejarbejde.
Politiets fotovogn vil igen i aften tirsdag være på stedet for at lave hastighedsmålinger ved vejarbejdet, så vejarbejderne kan arbejde sikkert og trygt bag den foretagne afspærring på motorvejen.


OPFØLGNING


Varetægtsfængsling – Grov vold – H/F Havrelyngen, Køge

En 35-årig mand fra Køge blev i går mandag i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 3. september 2020 som sigtet for grov vold mod sin 42-årige samlever i slutningen af juli måned i år. Politiet havde siden anmeldelsen ledt efter den 35-årige, der først blev anholdt i søndags, da politiet fandt frem til hans opholdssted.

Pressekontakt

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

Camilla Schouw Broholm
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Flere døgnrapporter

16. april 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 16. april 2021.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 15. april 2021 kl. 07.00 til 16. april 2021 kl. 07.00.

15. april 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt og Vestsjællands Politi uddrag af døgnrapporten 15 april 2021

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 14. april 2021 kl. 07.00 til 15. april 2021 kl. 07.00.

14. april 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 14. april 2021.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 13. april 2021 kl. 07.00 til 14. april 2021 kl. 07.00.