Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Nyhed

4. maj 2021 16:34

Fire mænd dømt for drabsforsøg på ung mand i Køge

Fire mænd blev i dag idømt straffe på 14 eller 16 års fængsel for drabsforsøg ved at have afgivet skud mod en ung mand på Karlemosevej i Køge i januar 2020. Retten fandt strafforhøjelsesgrundene efter den såkaldte bandebestemmelse i straffeloven opfyldt, og alle blev også idømt opholdsforbud i 8 år i Køge by, når de bliver løsladt. Den ene af de dømte blev endvidere udvist for bestandigt af Danmark. Alle fire dømte har anket dommen.

Retten i Roskilde

Fire mænd på nu 20, 21 og 22 og 28 år blev alle i dag i en nævningesag ved Retten i Roskilde fundet skyldige i at have afgivet flere skud med to skydevåben og herunder forsøgt at dræbe en nu 19-årig mand den 21. januar 2020 på Karlemosevej i Køge.

De tre af mændene blev straffet med fængsel i 14 år, mens den 21-årige blev straffet med fængsel i 16 år på grund af en tidligere dom for forsøg på manddrab og en reststraf i forbindelse med en prøveløsladelse i oktober 2019.

Alle fire blev endvidere idømt et opholdsforbud i Køge by i otte år fra løsladelsestidspunktet, og den 22-årige blev endvidere udvist af Danmark for bestandigt.

Retten fandt grundlag for at anvende den strafskærpelse, som er anført i straffelovens § 81a, idet retten fandt, at de dømtes handlinger var egnet til at fremkalde en konflikt.

- Dommen i denne nævningesag afspejler meget klart grovheden i de dømtes adfærd, som samfundet har slået hårdt ned på, idet skyderi i det offentlige rum er helt uacceptabelt, udtaler senioranklager Janne Holstein Pehrson fra anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi.

De tre dømte på 20, 21 og 22 år har alle anket dommen til frifindelse, mens den 28-årige, hos hvem de anvendte skydevåben blev fundet, har anket dommen til frifindelse for så vidt angår domfældelsen for forsøg på manddrab.

Pressekontakt

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

Camilla Schouw Broholm
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Flere nyheder

14. maj 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Tabt medicin ved Ølbycenter, Køge

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser medicin, der er tabt nær Ølbycenter, Køge. Hvis det findes, skal det omgående afleveres til nærmeste apotek.

7. maj 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Fører af studentervogn fik bøde og betinget frakendelse af førerretten

En chauffør var sidste år på vej til at hente nyudklækkede studenter i et køretøj, hvor siddepladserne ikke var fastgjort forsvarligt. Det anses som sikkerhedskritisk fejl og udløste bøde samt betinget frakendelse af førerretten.

22. april 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Seks varetægtsfængslede løsladt i terrorsagen fra Holbæk

Fire mænd og to kvinder har siden starten af februar måned været varetægtsfængslet i terrorsagen fra Holbæk, men løslades nu, da grundlaget for varetægtsfængsling af dem ikke længere vurderes at være til stede. Efterforskningen fortsætter i sagen.