Spring til hovedindhold

Forslag

Offerrådgivning

Få hjælp, hvis du er blevet offer for en forbrydelse eller en ulykke, er vidne til forbrydelsen eller pårørende.

Offerådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende

Offerrådgivning er et tilbud til alle, der kommer i kontakt med enhver form for forbrydelse eller ulykke - direkte eller via en af dine nærmeste.

Hvis du har været udsat for tasketyveri, røveri, trusler, vold, voldtægt, ulykker eller lignende, eller er du vidne eller nært knyttet til en person, der har været udsat for en forbrydelse, kan Offerrådgivningen tilbyde dig hjælp.

 

Offerrådgivningen lytter og giver råd og vejledning

Offerrådgivningen yder ingen behandling, men udelukkende medmenneskelig kontakt, råd og vejledning fra et menneske, der har forståelse for og indsigt i din situation.

 

Rådgiveren kan blandt andet give gode råd og vejledning om hjælp til erstatning.

 

Du er anonym

Du er sikret fuldstændig anonymitet, når du henvender dig hos Offerrådgivningen, hvor medarbejderne og støttepersonerne er frivillige, der er ulønnede og har tavshedspligt.

Kontakt Offerrådgivningen, efter du har politianmeldt forbrydelsen

Meld som det første forbrydelsen til politiet. Hvis du efter anmeldelsen står tilbage med uløste spørgsmål eller en følelse af utryghed, kan du få hjælp hos Offerrådgivningen.

Hver politikreds i landet har sin egen lokale afdeling af Offerrådgivningen. Når du anmelder forbrydelsen, vil politiet fortælle dig, hvordan du kommer i kontakt med Offerrådgivningen i din politikreds.

Find din lokale afdeling af Offerrådgivningen

 

Offerrådgivningens landstelefon kan derudover kontaktes på det særlige nummer: 116 006

Du kan også maile til: kontakt@offerrådgivning.dk

Vejledninger til ofre, pårørende og vidner

Anklagemyndigheden har udgivet vejledninger til ofre, pårørende og vidner: 

 

Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuellle overgreb

Til ofre, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

Til ofre, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Yderligere information fra Anklagemyndigheden til vidner, ofre og sigtede.

 

Kort om Offerrådgivningen

Der har været lokale afdelinger under Offerrådgivningen i politikredsene siden 1998.

 

Offerrådgivningen erstatter ikke de offentlige institutioner og tilbud, men er et godt supplement. Offerrådgivningen er uafhængig af myndighederne og bestemmer selv rådgivningens form.

 

Offerrådgivningen

Nej tak til cookie