Spring til hovedindhold

Forslag

Optagelsesforløb efter ansøgningsfristen 6. marts 2023

Processen er fælles for de to politiuddannelser.

Processen efter ansøgningsfristen 6. marts 2023

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om du lever op adgangskravene til vores uddannelser til politikadet og politibetjent.

 

Læs mere om adgangskravene til Politiskolen 

 

Vi sender invitationer ud til optagelsesforløbets første prøvedag kort tid efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis du kvalificerer dig til optagelsesforløbet, modtager du en mail med invitation til første prøvedag.

 

 Prøvedagen foregår

 

 • på Sjælland i uge 11
 • i Jylland i uge 12

 

Så vidt muligt tilstræber vi at indkalde dig til den lokalitet, der er tættest på din bopælsadresse.

 

Prøvedagens forløb

Alle prøverne er stopprøver. Du går kun videre i optagelsesforløbet, så længe du består de foregående prøver.

 

 1. Farvesynstest (Ishihara)

  Du skal have normalt farvesyn.

  Læs om farvesynstesten


 2. Fysisk optagelsesprøve, seks delprøver (ca. tre timer)

  Husk skridsikre sko og løbesko.

  Fysisk optagelsesprøve for mænd, vejledning og video

  Fysisk optagelsesprøve for kvinder, vejledning og video

   

  Du skal bestå alle seks prøver for at gå videre i optagelsesforløbet.

 3. Dansk optagelsesprøve, to delprøver (ca. tre timer)

  Husk din computer. Hvis du er ordblind, må du til delprøve 2 bruge de ordblindeværktøjer, der er tilgængelige på din computer, men uden brug af internet.

  Læs om prøven i dansk, og se tip til, hvordan du kan forberede dig


  Hvis du består delprøve 1, kan du fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen.

  Du skal bestå delprøve 2 for at gå videre i optagelsesforløbet til basisuddannelsen til politibetjent.

 Prøvedagen foregår

 

 • på Sjælland i uge 13
 • i Jylland i uge 15

 

Til brug for sikkerhedsgodkendelsen får du inden prøvedagen tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde og medbringe på dagen. På selve dagen skal du desuden underskrive en tavshedserklæring. 

 

 

Prøvedagen består af

 

 1. En samarbejdsopgave
 2. En individuel samtale

 

Læs om samarbejdsopgaven og samtalen og se tip til din forberedelse

 

Efter samtalen får du at vide, om du er gået videre i optagelsesforløbet.

Sidst i optagelsesforløbet skal du sikkerhedsgodkendes og helbredsundersøges hos din egen læge. Herefter foretages en samlet vurdering af, om du kan tilbydes optagelse på en af politiets uddannelser.

 

Processen kan være tidskrævende, så du må indstille dig på en del ventetid, fra du har været til helbredsundersøgelse, og indtil du hører, om du bliver tilbudt optagelse.

 

Læs om sikkerhedsgodkendelse

Læs om helbredsundersøgelse hos din egen læge

Læs om samlet vurdering og endelig udvælgelse

Der er studiestart på politiuddannelserne fire gange om året. I forbindelse med optagelsesforløbet får du at vide, hvornår du kan blive tilbudt studiestart.

 

Uddannelsen til politikadet

Basisuddannelsen til politibetjent

Optagelsesforløbet varer ca. to måneder regnet fra ansøgningsfristens udløb, til du får endelig besked med tilbud om studieplads og ansættelse.