Spring til hovedindhold

Forslag

Sikkerhedsgodkendelse

Dét vil det sige at blive sikkerhedsgodkendt.

Sikkerhedsgodkendelsen foretages af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og er en vurdering af din egnethed til at modtage fortrolige oplysninger.

 

For at blive ansat som politikadet eller politibetjent kræver det, at du kan blive sikkerhedsgodkendt. Din sikkerhedsgodkendelse vil blive behandlet som en del af dit optagelsesforløb. Vær opmærksom på, at bekendtskaber og familiemæssige forbindelser med kriminel historik kan have betydning for sikkerhedsgodkendelsen.

Derudover forudsættes det, at du blandt andet har en ren offentlig straffeattest.

Som sikkerhedsgodkendt forventes det i øvrigt, at du udviser særlig omhu, dømmekraft, loyalitet, samt at du er særligt opmærksom på din tavshedspligt i forhold til klassificeret information og information af beskyttelsesmæssig interesse.

Læs evt. mere i Cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.

Som led i værdighedsvurderingen af dig skal du udfylde en samtykkeerklæring og vedlægge den i din ansøgning.

Afvis cookies