Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

8. januar 2019

Nyt center skal bekæmpe it-relateret økonomisk kriminalitet

I dag indvies politiets nye landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK). Det nye center styrker politiet i kampen mod kriminelle på nettet, og gør det lettere for borgere og virksomheder at anmelde sager.

Politilogo på rude

Foto: Thomas Tolstrup

It-relateret økonomisk kriminalitet vokser hastigt og misbrug af betalingskort, phishing og online svindel, når der handles, rammer stadig flere danskere, efterhånden som hverdagen bliver mere digital. 

 

For at styrke indsatsen har politiet oprettet et landsdækkende center for indledende efterforskning og forebyggelse af sager vedrørende it-relateret økonomisk kriminalitet. Centret indvies i dag med deltagelse af bl.a. justitsminister Søren Pape Poulsen og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. 

 

"Med etableringen af LCIK tager vi endnu et skridt for at sikre os, at borgerne kan føle sig trygge - også når de færdes online. Vores nye center vil både sikre en bedre håndtering af de sager, hvor en borger eller virksomhed har været udsat for økonomisk it-kriminalitet og styrke den forebyggende indsats. Så vi er bedre rustet i kampen mod bedrageri på nettet," fortæller rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.  

 

Nationalt center styrker politikredsenes arbejde 

Centret forankres i Københavns Politi, men kommer til at understøtte alle 12 politikredse i den indledende efterforskning.  

"It-relateret økonomisk kriminalitet udfordrer os i de enkelte kredse, fordi mængden af sager stiger voldsomt og ofte kræver specialiserede medarbejdere. En national løsning sikrer, at de sager, vi modtager i kredsen, allerede er kvalificeret af en, der har specialviden på netop det sagsområde. På den måde kan vi hurtigere komme i gang med efterforskningen her i kredsen," siger Jørgen Abrahamsen, politidirektør i Sydøstjyllands politi. 

Over 450 sager den første uge  

Allerede den første uge modtog LCIK 465 sager, og en væsentlig rolle for LCIK bliver at skabe overblik over de mange sager, der måske enkeltvis kan være mindre sager, men som tilsammen kan være en del af noget større:

"Vi kommer til at tage os af de indledende skridt, fordi der netop her ligger et stort potentiale i forhold til at se mønstre og koble sager til hinanden på tværs af kredsgrænser," fortæller Trine Møller, centerchef i LCIK. 

"Vi har senest set et eksempel på 49 borgere, som alle havde handlet på samme danske webshop uden at modtage de bestilte varer. Vi sammenkædede sagerne og fik hurtigt skabt et overblik. Fordi borgerne var fra ni forskellige politikredse, kunne det – før oprettelsen af LCIK - ellers have taget længere tid, før sagerne blev koblet sammen, og der kunne gribes ind over for gerningsmanden." 

Bedre betjening af borgere og virksomheder

Borgere, virksomheder og foreninger skal anmelde sager om it-relateret økonomisk kriminalitet via en digital selvbetjeningsløsning på det nye politi.dk. Et helt centralt element i udformningen af selvbetjeningsløsningen har da også netop været en brugerorienteret borger- og virksomhedsbetjening: 

"Ved at etablere et landsdækkende center, der understøttes af den nye digitale selvbetjeningsløsning, sikrer vi en professionel borger- og virksomhedsbetjening og en mere effektiv straffesagsbehandling på tværs af landets politikredse. Samtidig bliver det simpelthen lettere for borgerere at anmelde denne her form for sager via politi.dk frem for at skulle ringe eller møde personligt op," siger Trine Møller. 

Læs mere om LCIK i faktaarket nedenfor.

 

Om LCIK

Landsdækkende Center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) er placeret på Gammel Køge Landevej i Valby. Centret er forankret i Københavns Politi og drives til daglig af centerchef Trine Møller. LCIK har pt. 67 ansatte - heraf er 41 polititjenestemænd og 26 civile. Derudover er der i LCIK placeret to faste anklagere med reference til anklagemyndigheden i Københavns Politi. Centret er til stor gavn for alle landets politikredse, fordi det letter sagsbehandlingen og styrker den videre efterforskning.

LCIK styrker indsatsen mod kriminalitet på nettet 

I takt med at borgernes liv rykker online, stiger udfordringerne med it-kriminalitet. Derfor har politiet oprettet et nyt landsdækkende center, der skal varetage anmeldelse og indledende efterforskning af it-relateret økonomisk kriminalitet og styrke den forebyggende indsats.

Ensartet og effektiv sagsbehandling

LCIK skal både stå for den forebyggende indsats samt for anmeldelse, visitation og indledende efterforskning af it-relateret økonomisk kriminalitet. Det betyder, at politikredsene fremover skal henvise alle anmeldelser vedr. it-relateret økonomisk kriminalitet til den nye selvbetjeningsløsning på politi.dk. LCIK vil herefter visitere sagerne og forestå den indledende efterforskning.

Hvad betyder det for borgere og virksomheder?

Med det nye center kan borgere, foreninger og virksomheder anmelde sager, hvor de bliver udsat for bedrageri og svindel på nettet via politi.dk. Den nye løsning gør det nemmere at anmelde og giver samtidig politiet mulighed for at håndtere sager mere effektivt samt sikre rette forebyggelsestiltag i samarbejde med eksterne interessenter både nationalt og lokalt 

Hvilke sager håndterer LCIK?

LCIK varetager indledende efterforskning og forebyggelse inden for syv sagskategorier: Samhandel, misbrug af betalingskort, kontaktbedrageri mod borgere, kontaktbedrageri mod virksomheder/foreninger, misbrug af adgang til netbank/betalingstjenester, ransonware og bedrageri samt financielle institutioner og kreditgivere. 

 

Overblik over anmeldelser

Siden idriftsættelse af LCIK den 3. december 2018 og frem til den 31. december 2018 har centeret modtaget i alt 1.541 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet.

Anmeldelserne fordeler sig som følger:

  • Samhandel: 47%
  • Misbrug af kortoplysninger: 17%
  • Kreditbedrageri: 8%
  • Kontaktbedrageri mod private: 7%
  • Misbrug af adgang til netbank m.m.: 4%
  • Kontaktbedrageri mod virksomheder: 2%
  • Fuphjemmeside: 0,3%
  • Ransomware: 0,6 %
  • Andet: 14%

93% af anmeldelserne er modtaget via den nye digitale selvbetjeningsløsning. 

 

4% af anmeldelserne er modtaget skriftligt, 2% er modtaget telefonisk og 1% af anmeldelserne er modtaget ved personlig henvendelse.

 

Blandt anmelderne er 88% borgere og 12% er virksomheder.

Pressekontakt

Tlf.: 4174 0440

E-mail: presse@rigspoliti.dk

Flere nyheder

5. februar 2019

Rigspolitiet

Store bøder for snyd med miljøbegrænsende udstyr

I dagene fra mandag den 28. januar til onsdag den 30. januar 2019, afholdt Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i samarbejde med landets tre tungvognscentre en målrettet kontrol rettet mod Miljø og Takograf manipulationi om-rådet omkring Rødbyhavn.

31. januar 2019

Rigspolitiet

Historisk dag for jysk del af Politiskolen

De første nyuddannede betjente fra politiets midlertidige skole i Fredericia modtager torsdag deres eksamensbevis. Umiddelbart efter tager justitsministeren og rigspolitichefen det første spadestik til den nye, permanente afdeling af Politiskolen i Vejle.

30. januar 2019

Rigspolitiet

Politiet sætter fokus på cyklister og knallertkørere

Politiet gennemførte i uge 4 fra mandag den 21. januar til søndag den 27. januar 2019 en målrettet indsat mod cyklister og knallerter. Fokus var på adfærd i trafikken såsom manglende lys, kørsel frem for rødt lys, kørsel på fortov og anden trafikfarlig og generende adfærd. Der blev også kigget på køretøjernes tilstand, herunder konstruktivt ændrede knallerter med hastigheder over det tilladte.

Nej tak til cookie