Spring til hovedindhold

Forslag

Flagning med andre nationers flag

Du skal ikke have tilladelse til flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og det europæiske flag.

Du kan som hovedregel ikke få tilladelse til flagning med fremmede staters flag på dage, hvor Danmark mindes særlige nationale begivenheder. 

 

På andre dage er det muligt at få tilladelse til flagning med udenlandske flag, hvis flaget tilhører en stat, der er anerkendt af Danmark.

 

Du kan søge om flagning

 

  • I forbindelse med afholdelse af internationale kongresser, udstillinger, stævner, indvielser og ved andre særlige lejligheder.
  • Fra hoteller, campingpladser, kongrescentre, udstillingshaller, større erhvervsvirksomheder, museer, idrætspladser, havne, grænseovergange o.l. i anledning af fremmede statsborgeres besøg m.v.
  • Hvis du er fast bosat i Danmark, og du en enkelt dag får besøg af fremmede statsborgere.

Tilladelsen er gratis.

Værd at vide

Det er muligt at benytte både personligt NemID eller NemID medarbejdersignatur

Du kan downloade din ansøgning fra skærmen, når den er udfyldt og sendt til politiet

Du kan udskrive din ansøgning, når den er udfyldt og sendt til politiet

Af sikkerhedshensyn er det ikke muligt at få tilsendt en kopi af din ansøgning til din e-mailadresse

Afvis cookies