Spring til hovedindhold

Forslag

Studenterkørsel og optog med personbefordring

Du skal have politiets tilladelse til at køre med personer på ladet af varebiler, lastbiler og traktorvogntog, for eksempel i forbindelse med optog og studenterkørsel.

Du kan få en tilladelse, hvis kørslen sker i forbindelse med karnevalsoptog, byfester, studenterkørsel, 1. maj-optog og lignende.
 
Der skal som udgangspunkt være tale om kørsel i forbindelse med en traditionel, årlig, tilbagevende begivenhed af landsdækkende eller lokal karakter, som er åbent for publikum.
 
Tilladelsen er gratis.
 

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger

Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

Politiets Administrative Center

Udfyld, udskriv og underskriv ansøgningen og send den til Politiets Administrative Center (PAC).

Find kontaktoplysninger

Bevillings- og tilladelseskontorer

Når du har fået tilladelse til dit optog af Politiets Administrative Center, skal du anmelde (informere om) det til bevillings- og tilladelseskontoret i den politikreds, hvor optoget skal foregå.

Find kontaktoplysninger
Du bedes oplyse følgende i ansøgningen

CPR-nummer eller CVR-nummer på ansøger

Registreringsnummer og stelnummer på det køretøj og eventuelle påhængskøretøj, kørslen skal foregå i

Ejers eller brugers navn og adresse

Hvilke politikredse kørslen skal foretages i

Dato og klokkeslæt for kørslen (fra kl. XX til kl. XX)

Værd at vide
Køretøjet skal være synet i overensstemmelse med kravene i Transportministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer (synsbekendtgørelsen).
Tilladelsen fra politiet skal indeholde en påtegning fra synsvirksomheden om, at køretøjet eller køretøjerne er godkendt til den kørsel, der er omfattet af tilladelsen.
Under kørslen må der ikke befordres flere personer, end køretøjet er godkendt til af synsvirksomheden.
Kørslen må ikke foregå på motorveje.
Kørslen vil i mange tilfælde være omfattet af de almindelige bestemmelser om køre- og hviletid og om installation og anvendelse af kontrolapparat.
Afvis cookies