Spring til hovedindhold

Forslag

Opholdstilladelse

Det er Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), der behandler sager om opholdstilladelse. I samarbejde med politiet tager de biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk), når du ansøger om opholdstilladelse.

Fra 1. august 2020 overgår politiets udlændingeekspeditioners opgaver til udlændingemyndighederne.

Læs mere og bestil tider på Ny i Danmark
Værd at vide om opholdstilladelse
For information om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse henvises til nyidanmark.dk, der er fælles portal for Udlændingestyrelsen og SIRI.
Alle tredjelandsstatsborgere over 18 år, der søger om opholdstilladelse i Danmark, skal have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk). Der skal også optages biometri ved forlængelsesansøgninger. Et opholdskort er dokumentation for, at en person har opholdstilladelse i Danmark.

Ansigtsfoto og fingeraftryk skal optages, når ansøgningen indgives til politiet, Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Der optages i den forbindelse også underskrift.

 

Hvis ansøgningen indgives via online blanketter, skal biometrien optages inden for en nærmere fastsat frist efter ansøgningen. Du skal ved optagelsen af biometri medbringe et print af kvitteringen for, at ansøgningen er indgivet digitalt, så ansøgning og biometri kan matches.

 

Sagsbehandlingen begynder først, når Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration har modtaget biometrien.

 

Hvis du indgiver ansøgning i et andet land, som Danmark har indgået en repræsentationsaftale med, skal du vedlægge pasfotos. Hvis du får opholdstilladelse, vil du blive vejledt om, at biometrien skal optages inden for en nærmere fastsat frist efter indrejsen i Danmark.

Børn under 18 år, der har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, er fritaget for bevis for opholdstilladelse. Der udstedes bevis for opholdstilladelse (opholdskort), hvis du søger om det.

 

Hvis det af ansøgningen fremgår, at du ønsker opholdskort, optages der biometri, når ansøgningen indgives. Der optages dog aldrig fingeraftryk af børn under seks år. 

Din ansøgning bliver afvist, hvis du ikke vil afgive ansigtsfoto og fingeraftryk til brug for opholdskortet.
Afvis cookies