Spring til hovedindhold

Forslag

Ændring af våbendata

Ændringer af våbendata på et våben.

Værd at vide

En ændring i våbendata kan fx være ændringer vedrørende:

 

  • Kaliber
  • Ladesystem
  • Ihugning af våbennummer

 

Det er ikke en ændring af våbendata, hvis du skal ændre opbevaringsadressen for dit våben, fx. i forbindelse med flytning. 

For at søge om ændring af våbendata skal du udfylde blanketten nedenstående link og sende den ind til våbenkontoret via post eller via www.borger.dk

 

Blanket til ændring af våbendata 

 

Du skal medsende dokumentation for ændringen.

 

Hvis ændringen drejer sig om en ændring i fx kaliber eller ladesystem, skal dokumentationen være i form af en erklæring fra en bøssemager, hvoraf det fremgår:

 

  • hvad der er ændret
  • dato for ændringen
  • underskrift og stempel fra bøssemageren
Det er gratis at søge om ændringer af våbendata. 
 
Våbenafdelingen sender dig en ny tilladelse med ændringerne. Tilladelsen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter er ekstra travlt, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner. Dette kan forlænge sagsbehandlingstiderne. 

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid regnet fra den dato, våbenafdelingen modtager din ansøgning, til vi sender din tilladelse herfra.

 

Du skal derfor lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

 
Den nye tilladelse gælder i samme periode som den oprindelige tilladelse. 
 
Afvis cookies