Spring til hovedindhold

Forslag

Apporter- eller dummyskyder

Sådan søger du om tilladelse eller fornyelse af tilladelse til en apporterskyder/dummyskyder.

Værd at vide

Hvis der skal registreres flere ejere/bærere på et våben, så skal den første/oprindelige ejer give sit samtykke til, at du må blive registreret som endnu en ejer/bærer på våbnet. Det samtykke skal du vedhæfte til din ansøgning sammen med det almindelige samtykke.

Samtykkeerklæring - bæretilladelse/flere ejere

Der er afgift på at søge om våbentilladelse til en apporterskyder/dummyskyder. 

 

Afgiften er for indgivelse af ansøgningen – ikke for selve tilladelsen. Derfor bliver beløbet ikke tilbagebetalt, hvis ansøgningen ikke bliver imødekommet.

 

Hvis du ikke har andre våbentilladelser, som du har betalt afgift for, er afgiften kr. 840.

 

Du skal kun betale kr. 420, hvis du i forvejen har en anden gyldig våbentilladelse, som du allerede har betalt fuld afgift på kr. 840 for.

 

Eksempler:

  1. Du søger om din første våbentilladelse med afgift. Afgiften er kr. 840
  2. Du har 2 rifler i forvejen og ønsker at købe en apporterskyder/dummyskyder. Du har betalt afgift på kr. 840 for den ene af de to riffeltilladelser. Afgiften til en apporterskyder/dummyskyder er derfor kr. 420
  3. Du har fem rifler. Du har solgt den riffel, som du havde betalt tilladelsesafgift på kr. 840 for. Du køber nu en apporterskyder/dummyskyder. Afgiften for ansøgningen til den nye tilladelse er derfor på kr. 840

Få mere information om ansøgning om fornyelse af en våbentilladelse.


Tilladelsen gælder i 5 år.

Du skal søge digitalt om våbentilladelse til en apporterskyder/dummyskyder.

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring

Ansøg digitalt 

Vær særlig opmærksom på at vælge ”Pistol” eller ”Revolver” i våbenart, for at blive ledt videre til betalingsmodulet. Skriv gerne ” apporterskyder/dummyskyder” i feltet ”supplerende oplysninger om våbnet”.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening skal du søge via blanket.

 
Apporterskyder/dummyskyder kræver ikke jagttegn.
Du kan godt købe i udlandet, men du skal være opmærksom på reglerne for indførsel af våben og ammunition.
Læs mere om indførsel af våben
 
Våben skal opbevares efter gældende lovgivning.
Læs mere om opbevaring
 
Læs mere

Inden for ganske kort tid, efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen.

 

Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

 
Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal du vedhæfte en samtykkeerklæring fra din værge/forældre.

Samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver
Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies