Spring til hovedindhold

Forslag

Armbrøst

Regler for anvendelse af armbrøster.

Værd at vide
Tilladelse til armbrøster kan gives til aktive medlemmer af foreninger, der har som formål at udøve øvelses- og konkurrenceskydning med våbnet, og har adgang til en bane, hvor våbnet kan anvendes.
Du kommer til et betalingsmodul ifm., at du søger om tilladelsen. Du kan fx betale med Dankort.

Du skal søge digitalt om våbentilladelse til en armbrøst.

 

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Ansøg digitalt

 

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening skal du søge via blanket:

P704-01 Købe våben og ammunition, samt bære og anvende våben

 

 

Ja, det kræver Justitsministeriets tilladelse at fremstille våben, herunder armbrøster. 
 
Våben skal opbevares efter gældende lovgivning.
Se mere om opbevaring
 

Der er afgift på at søge om våbentilladelse til en armbrøst. 

 

Afgiften er for indgivelse af ansøgningen – ikke for selve tilladelsen. Derfor bliver beløbet ikke tilbagebetalt, hvis ansøgningen ikke bliver imødekommet.

 

Hvis du ikke har andre våbentilladelser, som du har betalt afgift for, er afgiften kr. 840.

 

Du skal kun betale kr. 420, hvis du i forvejen har en anden gyldig våbentilladelse, som du allerede har betalt fuld afgift på kr. 840 for.

Eksempler:

  1. Du søger om din første våbentilladelse med afgift. Afgiften er kr. 840
  2. Du har andre våbentilladelser. Du har betalt afgift på kr. 840 for en af dine øvrige våbentilladelser. Afgiften til tredje er derfor kr. 420
 
Du kan godt købe i udlandet, men du skal være opmærksom på reglerne for indførsel af våben og ammunition.
Læs mere om indførsel af våben
 
Læs mere

Inden for ganske kort tid, efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen.

 

Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

 
Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal du vedhæfte en samtykkeerklæring fra din værge/forældre.

Samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver
Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies