Spring til hovedindhold

Forslag

Deaktivering af våben

Deaktivering af skydevåben skal foretages efter gældende regler.

Gennemskæring på langs

Skydevåben og genstande, der fremtræder som skydevåben, deaktiveres ved gennemskæring af hele våbnet på langs med undtagelse af skæftet og kolben. Skydevåben, der er deaktiveret i overensstemmelse med ovenstående, er ikke omfattet af våbenloven.

 

Godkendelse af om en gennemført deaktivering er sket i overensstemmelse med det ovenstående, foretages af politiet i din politikreds.

 

Alternativ deaktivering

Rigspolitiet kan undtagelsesvist godkende, at skydevåben deaktiveres i overensstemmelse med bilag 1 i Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2015/2403. 

 

Et ønske om, som privat person eller samler, at fremvise eller udstille våben, udgør som udgangspunkt ikke i sig selv en sådan særlig omstændighed, at der kan meddeles tilladelse til alternativ deaktivering.

 

Våben indleveret til museer, som ønskes bevaret som udstillingsvåben, kræver våbentilladelse. Alternativt kan våbnet opbevares hos den lokale politikreds, indtil Rigspolitiet har behandlet ansøgning om tilladelse til deaktivering.

 

Ansøgning om deaktivering af skydevåben skal sendes til Rigspolitiet på e-mail: pol-vaben-ansogning@politi.dk 

 

Ansøgningen skal indeholde:

  • Oplysning om hvert enkelt våben, herunder type, model, serienummer, ejerforhold, evt. historie
  • Kopi af våbentilladelse, eller oplysning om hos hvilken politikreds våbnet opbevares, indtil ansøgning er behandlet
  • Oplysning om opbevaringsforhold
  • Oplysning om særlige omstændigheder, som kan begrunde alternativ deaktivering
  • Oplysning om hvor og hvordan deaktivering påtænkes udført

Først når Rigspolitiet har meddelt tilladelse til deaktivering, kan udførelsen igangsættes. 

 

Når deaktiveringen er udført, skal Rigspolitiet, Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC), Våbenafsnittet godkende, at deaktiveringen er udført korrekt.

 

Nationalt Kriminalteknisk Center vil herefter mærke de pågældende skydevåben, udstede et certifikat, der bekræfter at deaktiveringen er udført korrekt og registrere de pågældende våben i Politiets Våbenregister.

Afvis cookies