Spring til hovedindhold

Forslag

Erstatning af våbentilladelse

Ansøg om erstatning af en våbentilladelse.

Bemærk, at du altid skal kunne forevise en gyldig våbentilladelse, hvis politiet forlanger det.

Værd at vide

Din våbentilladelse skal være intakt og læsbar.

 

Er din våbentilladelse beskadiget og ulæselig eller blevet væk, så skal du søge om en erstatningstilladelse.

 
 

Du skal søge digitalt om de fleste typer erstatningstilladelser.

 

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

 

Ansøg digitalt om en erstatningstilladelse til:

 

Skydevåben

Glatløbede haglgeværer
Våbendele

Lyddæmpere

Sigtemidler

Vekselsæt 

 

Hvis du søger om erstatningstilladelse for en anden type tilladelse end de oven for nævnte, fx forskellige typer samlertilladelse og erhvervstilladelser, skal du søge via blanket og vedlægge en kvittering for indbetalt afgift på 200 kr.

 

Blanketterne ligger under de respektive emner. Du finder blanketten i feltet "Hvordan søger jeg?". 

 

Bemærk, at det er gratis at søge om erstatning af en tilladelse, der er givet i henhold til knivloven. Det kan fx være en tilladelse til samling af knive og blankvåben.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du følge denne vejledning og vedlægge en kvittering for indbetalt afgift på 200 kr. sammen med din ansøgning. 
 

Det koster 200 kr. at søge om erstatning af en våbentilladelse, uanset om den oprindelige våbentilladelse er afgiftspligtig eller ej – dog undtaget tilladelser til blankvåben, hvor det er gratis at søge om en erstatningstilladelse.

 

Afgiften er for indgivelse af ansøgningen – ikke for selve tilladelsen. Derfor bliver beløbet ikke tilbagebetalt, hvis ansøgningen ikke bliver imødekommet.

 

Erstatning af en anmeldelseskvittering for f.eks. et glatløbet haglgevær kan gebyrfrit fås ved at anmelde på ny og skrive:
"Erstatning af kvittering" i feltet "Supplerende oplysninger om våbnet" ifm. anmeldelsen.

Digital ansøgning

Du kommer til et betalingsmodul i forbindelse med, at du søger om tilladelsen. Du kan fx betale med Dankort.

 

Ansøgning via blanket

Du skal indbetale 200 kr. til det kontonummer, som er angivet på ansøgningsblanketten.

 

Du skal sende kvitteringen for indbetalingen sammen med ansøgningsblanketten. Kvitteringen skal indeholde tydelige oplysninger om, hvem der har indbetalt.

Den nye tilladelse gælder i den samme periode som den oprindelige tilladelse.
Læs mere

Inden for ganske kort tid efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen. Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato, våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies