Spring til hovedindhold

Forslag

Fornyelse af samlertilladelse til magasiner

Sådan fornyer du en samlertilladelse til magasiner.

Bemærk at du altid skal kunne forevise en gyldig våbentilladelse, hvis politiet forlanger det. 

 
Sådan ansøger du om tilladelse

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring

Der er krav om, at du søger digitalt om tilladelsen:
Ansøg
Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du søge via blanket: 
Våbensamling, samling af aftagelige magasiner og samling af patroner
Værd at vide

4-6 uger før din tilladelse udløber skal du søge om en ny tilladelse, såfremt du stadig har behov for tilladelsen.

 

Rigspolitiet sender dig en erindring ca. 3-6 uger, før din tilladelse udløber.

 

Hvis du ikke ønsker at forny din våbentilladelse skal du kontakte våbenafdelingen og informere om dette.

 

Husk at våben skal afhændes jf. våbenlovens bestemmelser.

Læs mere om afhændelse af våben

Det er gratis at søge om fornyelse af en samlertilladelse til magasiner. 
 

Den nye tilladelse gælder i 5 år.

 

Den nye gyldighedsperiode starter på datoen for udløbet af den gamle tilladelse. 

 
Læs mere

Inden for ganske kort tid efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen. Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato, våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies