Spring til hovedindhold

Forslag

Fornyelse af våbenhandlertilladelse

Sådan fornyer du en våbentilladelse til forhandling af våben og/eller ammunition.

For at søge om en fornyelse af en våbenhandlertilladelse skal du udfylde ansøgningsblanketten nedenfor og sende den ind til våbenafdelingen via post eller virk.dk. Eventuelle ansatte skal også godkendes.

Erhvervsmæssigt køb og salg m.v. af våben og ammunition

 

Bemærk at du altid skal kunne forevise en gyldig våbentilladelse, hvis politiet forlanger det.

Værd at vide

4-6 uger før din tilladelse udløber skal du søge om en ny tilladelse, såfremt du stadig har behov for tilladelsen.

Rigspolitiet sender dig en erindring ca. 3-6 uger, før din tilladelse udløber.

Hvis du ikke ønsker at forny din våbentilladelse, skal du kontakte våbenafdelingen og informere om dette.

Du skal indsende virksomhedens våbenbog ved ophør af tilladelsen (uden fornyelse) til våbenafdelingen.

Husk at våben skal afhændes jf. våbenlovens bestemmelser.

Læs mere om afhændelse af våben 

Når du søger skal du medsende:

  • Information om det forventede salg, hvilke våben og hvor mange du forventer at sælge på årlig basis fremadrettet
  • Information om opbevaringsforhold, billeder af våbenopbevaringen, skitser, plantegninger eller lignende
  • Kopier af de seneste 4-5 sider af våbenbogen
  • Information om det installerede alarmsystem
  • Kopi af AIA-erklæringen 
 
Tilladelsen gælder i 5 år.
For at søge om fornyelse af din tilladelse til at forhandle våben og ammunition skal du udfylde blanketten herunder og sende den ind til våbenafdelingen via post eller www.virk.dk. 
P704-05 Erhvervsmæssigt køb og salg mv. af våben og ammunition
 

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når de har truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies