Spring til hovedindhold

Forslag

Fornyelse af våbentilladelse

Du skal søge om fornyelse af din våbentilladelse i god tid inden den udløber.

Hvis din tilladelse ikke er udløbet, men er blevet ulæselig eller er forsvundet, har du brug for en erstatning af din våbentilladelse

 

Bemærk, at du altid skal kunne forevise en gyldig våbentilladelse, hvis politiet forlanger det.

Værd at vide

Fire til seks uger før din tilladelse udløber, bør du søge om en ny tilladelse, hvis du stadig har behov for tilladelsen.

 

Politiet sender i mange (men ikke alle) tilfælde en erindring om fornyelse, ca. tre til seks uger før tilladelsen/godkendelsen udløber.

 

Hvis du ikke ønsker at forny din våbentilladelse, skal du kontakte våbenkontoret og informere om dette.

 

Husk, at våben skal afhændes jf. våbenlovens bestemmelser.

Nogle ansøgninger om fornyelse skal søges på samme måde, som hvis du skulle købe et nyt våben. Klik dig videre ind på det specifikke emne og ansøg om en fornyelse af din våbentilladelse til:

 

Jagtrelaterede tilladelser

Jagtvåben, herunder rifler, piber/vekselsæt og lyddæmpere

Gas- og signalvåben

Apporter- og dummyskyder

 

Samlertilladelser

Blankvåben

Skydevåben, generel

Skydevåben, ét våben

Gas- og signalvåben

Magasiner

Patroner

 

Erhvervstilladelser

Søg om fornyelse af din våbenhandlertilladelse.

Fornyelse af øvrige erhvervstilladelser og -godkendelser skal søges på samme måde som hvis det var en ny tilladelse/godkendelse.

 

Foreningsrelaterede tilladelser

Fornyelse af foreningstilladelser og -godkendelser skal søges på samme måde som hvis det var en ny tilladelse/godkendelse.

 

Andre tilladelser

Ansøgninger om fornyelse af øvrige tilladelser/godkendelser skal søges på samme måde som hvis det var det nye private tilladelser/godkendelser, fx en fornyelse af en tilladelse til apporter- eller dummyskyder, eller nye erhvervsmæssige tilladelser/godkendelser.

Hvis du ikke ønsker at forny din tilladelse, og i stedet vil afhænde dine våben eller aflevere dem til destruktion ved politiet.

Afhændelse af våben

Gyldighedsperioden på den nye tilladelse er ofte den samme som på den oprindelige tilladelse (oftest 5 eller 10 år).

 

Den nye gyldighedsperiode starter på datoen for udløbet af den gamle tilladelse.


Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid, fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning, til vi sender din tilladelse.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingstiden.

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser, hvis fx din ansøgning ikke bliver imødekommet.

 

Du skal indsende din klage til våbenkontoret, som sender din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

 

Mulighed for at klage


Afvis cookies