Spring til hovedindhold

Forslag

Fornyelse af våbentilladelse til jagtvåben

Sådan fornyer du en våbentilladelse til et jagtvåben.

Obs!

I våbenafdelingen har vi i øjeblikket forlængede sagsbehandlingstider. Vi arbejder på højtryk for at nå til netop din ansøgning.

Senest opdateret maj 2020.

Bemærk at du altid skal kunne forevise en gyldig våbentilladelse, hvis politiet forlanger det.
Forny våbentilladelse til jagtvåben

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring

Det er et krav, at du søger om tilladelsen digitalt.

 

Ansøg

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer. 

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du søge via denne blanket:

 

Fornyelse eller erstatningstilladelse af våbentilladelse

Værd at vide

Der kan være afgift på at søge om våbentilladelsen. Der er fx afgift på at søge om en fornyelse af en tilladelse til et riflet våben, men der er ikke afgift på at søge om en våbentilladelse til lyddæmpere, piber og optisk elektroniske sigtemidler. Du kan se på din gamle tilladelse, om tilladelsen er med eller uden afgift.

 

Hvis der er afgift på, er der følgende vejledning:

  • Afgiften er for indgivelse af ansøgningen – ikke for selve tilladelsen. Derfor bliver beløbet ikke tilbagebetalt, hvis ansøgningen ikke bliver imødekommet.
  • Hvis du ikke har andre våbentilladelser, som du har betalt afgift for, er afgiften kr. 840.
  • Du skal kun betale kr. 420, hvis du i forvejen har en anden gyldig våbentilladelse, som du allerede har betalt fuld afgift på kr. 840 for.

Eksempler:

  1. Du søger om fornyelse af din eneste våbentilladelse med afgift. Afgiften er kr. 840
  2. Du har 2 rifler i forvejen. Du har betalt afgift på kr. 840 for den ene af de to riffeltilladelser. Afgiften for ansøgningen til den tredje er derfor kr. 420
  3. Du har fem riffeltilladelser. Du har solgt den riffel, som du havde betalt afgift på kr. 840 for. Du søger om fornyelse af en anden riffel. Afgiften på ansøgningen om fornyelsen er derfor på kr. 840
 
Du kommer til et betalingsmodul ifm., at du søger om tilladelsen. Du kan fx betale med Dankort.

Den nye tilladelse gælder typisk i 10 år, nogle dog kun i 5 år. Tilladelse til fx lyddæmpere gælder i 5 år.

 

Den nye gyldighedsperiode starter på datoen for udløbet af den gamle tilladelse.


Læs mere

Inden for ganske kort tid efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen. Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato, våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies