Spring til hovedindhold

Forslag

Gas- og signalvåben

Sådan søger du om tilladelse eller fornyelse af tilladelse til et gas- og signalvåben.

Pga. en systemfejl i ansøgningsformularen skal du vælge "Blankvåben" i Våbenart og skrive "Signalvåben" i feltet "Supplerende info". Vi arbejder på at rette fejlen hurtigst muligt.

Sådan ansøger du om tilladelse

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring

OBS! Hvis du søger om bæretilladelse eller tilladelse til flere ejere af et våben, skal du vedhæfte samtykkeerklæringen for bæretilladelse/flere ejere to gange. Du behøver ikke at vedhæfte en almindelig samtykkeerklæring sammen med samtykkeerklæringen for bæretilladelse/flere ejere.
Ansøg

Det er et krav, at du søger digitalt. Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

 

 

 

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du søge via blanket: 

Købe våben og ammunition, samt bære og anvende våben

Værd at vide
Gas-/signalvåben kræver ikke jagttegn.
Det er gratis at søge om tilladelse til et gas-/signalvåben.

Du kan godt købe i udlandet, men du skal være opmærksom på reglerne for indførsel af våben og ammunition.

Læs mere om indførsel og udførsel af våben her

 
Tilladelsen gælder i 5 år.
Gas- og signalvåben skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Hvis der skal registreres flere ejere/bærere på et våben, så skal den første/oprindelige ejer give sit samtykke til, at du må blive registreret som endnu en ejer/bærer på våbnet. Det samtykke skal du vedhæfte til din ansøgning sammen med det almindelige samtykke:

Samtykkeerklæring bæretilladelse/flere ejere

Læs mere

Inden for ganske kort tid, efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen.

 

Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

 
Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal du vedhæfte en samtykkeerklæring fra din værge/forældre.

Samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver
Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies