Spring til hovedindhold

Forslag

Indførsel af almindelige våben

Sådan søger du om indførsel af våben.

Sådan ansøger du om tilladelse

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring

Der er krav om, at du søger digitalt om tilladelsen:
Ansøg

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.
 

 

 

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du søge via blanket: 

Indførsel af våben og ammunition

Bemærk, at du samtidig skal søge om tilladelse til våbnet. Våbnets type er afgørende for, hvordan du skal søge. Dette gælder dog ikke for erhvervsindførsler.

 

Er du jæger?

Er du samler?

Er du skytte?


Hvis våbnet skal på våbenpåtegning, skal den automatiske mailkvittering, du får fra politiet ifm. den digitale ansøgning om indførsel, følge din SKV-ansøgning.

 

Indførsel af særligt farlige våben, eksplosivstoffer og militært udstyr

Få mere at vide om tilladelse til at indføre øvrige typer våben, herunder særligt farlige våben, eksplosivstoffer og militært udstyr

Værd at vide

Hvis du har købt våben eller ammunition i udlandet, skal du søge om tilladelse til at indføre våbnet/ammunitionen til Danmark.
Det kunne fx være:

  • Jagtvåben
  • Skytteforeningsvåben
  • Sværd og bajonetter
  • Signalvåben
  • Ammunition
 

Våben der ikke kræver tilladelse i Danmark, skal der ikke søges indførselstilladelse til. Det er fx:

  • et luftgevær med en kaliber på højst 4,5 mm
  • en jagtkniv med en klingelængde på 14 cm
  • køkkenknive. fiskeknive, isoleringsknive og andre knive, som erhverves i erhvervs- eller husholdningsøjemed

Der skal søges indførselstilladelse til glatløbede haglgevær og luft- og fjedervåben med en kaliber på over 4,5 mm.

 

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening skal du søge via blanket:

P704-03 Indførsel af våben og ammunition

 

Bemærk at du samtidig skal søge om tilladelse til våbnet. Våbnets type er afgørende for, hvordan du skal søge.

Er du jæger?

Er du skytte?

Er du samler?

Det er gratis at søge om en indførselstilladelse.
Der kan være afgift på at søge om våbentilladelsen til våbnet (det afhænger af typen på våbnet).
 
Det er en betingelse for at søge om indførselstilladelse, at du samtidigt har søgt om en våbentilladelse eller om en våbenpåtegning til det specifikke våben.

Når våbnet er kommet til Danmark skal du underskrive indførselstilladelsen, og sende den til våbenafdelingen.

 

Hvis du har indført en pistol eller en revolver, skal du tage våbnet med til Politiet, som sikrer, at våbnet har de korrekte mål.

 

Våbnet skal have en totallængde på minimum 210 mm uden skæfte og afskruelige dele.

 
Læs mere

Inden for ganske kort tid, efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen.

 

Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

 
Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal du vedhæfte en samtykkeerklæring fra din værge/forældre.

Samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver
Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies