Spring til hovedindhold

Forslag

Lyddæmper

Sådan søger du om tilladelse til en lyddæmper.

Sådan ansøger du om tilladelse

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring

OBS! Hvis du søger om bæretilladelse eller tilladelse til flere ejere af et våben, skal du vedhæfte samtykkeerklæringen for bæretilladelse/flere ejere to gange. Du behøver ikke at vedhæfte en almindelig samtykkeerklæring sammen med samtykkeerklæringen for bæretilladelse/flere ejere.
Ansøg

Det er et krav, at du søger digitalt. Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

 

 

 

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du søge via blanket: 

Købe våben og ammunition, samt bære og anvende våben

Værd at vide

Hvis du har en gyldig tilladelse til en riffel, som bruges til jagt, har du samtidigt tilladelse til at have en lyddæmper, som passer til det specifikke våben. Du behøver dermed ikke en særskilt tilladelse til din lyddæmper.

Hvis lyddæmperen skal bruges til et glatløbet haglgevær eller luftgevær, eller et andet formål end jagt, kræver det en tilladelse. En sådan tilladelse kan gives i særlige tilfælde.

Det er gratis at søge om tilladelse til en lyddæmper.

Du kan godt købe i udlandet, men du skal være opmærksom på reglerne for indførsel af våben og ammunition.

Læs mere om indførsel og udførsel af våben

Indenfor ganske kort tid efter du har indsendt en digital ansøgning får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning.

 

Selve tilladelsen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning ikke gået igennem til våbenafdelingen.


Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning, til vi sender din tilladelse herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oveni sagsbehandlingsdagene.


Tilladelsen gælder i 5 år.

Nej, du kan ikke få en lyddæmper i dit våbenpas. 

Hvis du skal have en lyddæmper med på en rejse ud af Danmark, så har du mulighed for at deklarere din lyddæmper.

Læs mere om deklaration

Våben skal opbevares efter gældende lovgivning.

Læs mere om opbevaring


Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal du vedhæfte en samtykkeerklæring fra din værge/forældre

Samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver

Hvis der skal registreres flere ejere/bærere på et våben, så skal den første/oprindelige ejer give sit samtykke til, at du må blive registreret som endnu en ejer/bærer på våbnet. Det samtykke skal du vedhæfte til din ansøgning sammen med det almindelige samtykke:

Samtykkeerklæring bæretilladelse/flere ejere

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser, hvis fx din ansøgning ikke bliver imødekommet.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når de har truffet afgørelse i sagen.


Afvis cookies