Spring til hovedindhold

Forslag

Peberspray uden for hjemmet

Det kræver politiets tilladelse, hvis du vil bære peberspray i det offentlige rum.

Politiet kan give tilladelse til, at personer med et særligt behov for beskyttelse kan besidde peberspray i det offentlige rum. Tilladelse gives kun undtagelsesvist.

 

Ved behandling af ansøgningen vurderer politiet, om du er i konkret risiko for et voldeligt overfald, fx i relation til en samlivsrelateret eller æresrelateret konflikt, eller fordi du er udsat for stalking. Vi vurderer også, om peberspray er egnet til at beskytte dig, og om du er i stand til at anvende pebersprayen.

Værd at vide

For at søge om tilladelse til at bære en peberspray uden for dit eget hjem, skal du udfylde ansøgningsblanketten og sende den til våbenafdelingen

 

Ansøg om at bære peberspray i det offentlige rum

Du skal beskrive baggrunden for din ansøgning og i den forbindelse godtgøre, at du har et særligt behov for beskyttelse. 

 

En tilladelse til at bære peberspray på offentligt tilgængelige steder kan desuden kun gives til personer, hvor der ikke foreligger oplysninger om pågældendes personlige forhold og hidtidige vandel, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen.

 

Vandel

Det er gebyrpligtigt at søge om tilladelse til at bære en peberspray i det offentlige rum.

 

Gebyret er på 840 kr. med mindre, du i forvejen har en tilladelse efter våbenlovgivningen, der er betalt fuldt gebyr på 840 kr. for. 

 

Hvis du i forvejen har en tilladelse efter våbenlovgivningen, der er betalt fuldt gebyr på 840 kr. for, da er gebyret 420 kr. 

 

Indbetaling af afgift kan ske til Danske Bank på kontonummer 0216-4069198066.

 

Du skal sende kvitteringen for indbetaling til våbenafdelingen sammen med din ansøgning.

Våbenafdelingen sender som udgangspunkt afgørelsen/tilladelsen til din eBoks. I visse tilfælde sender vi dog afgørelsen med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx lige op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiden.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages behandlingstid fra den dato, våbenafdelingen modtager din ansøgning, til vi træffer afgørelse i din sag. 

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene, hvis afgørelsen ikke kan sendes til dig via eBoks.

Det står i tilladelsen, hvor lang tid den er gældende. 

 

En tilladelse til at medbringe peberspray på offentligt tilgængelige steder, gælder som udgangspunkt i indtil to år. Tilladelsen kan dog, hvis omstændighederne taler for det, udstedes for en længere periode, dog højest for fem år.  

Fire til seks uger før din tilladelse udløber, skal du søge om en ny tilladelse, såfremt du stadig har behov for tilladelsen. 

 

Hvis du ikke ønsker at forny din tilladelse, skal du kontakte våbenafdelingen og informere om dette. 

 

Du søger om fornyelse ved at følge vejledningen ovenfor.

Du kan klage til Rigspolitiet over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet.

Nyttige links
Afvis cookies